Lausunnot

Lausuntoja löytyi 1 kappaletta

  1. 17.1.2020

    Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sähköisestä viestinnästä annetun lain uudistamisesta

    INFRA ry haluaa nostaa esiin sähköisen viestinnän lain kohdan 241 § Telekaapeleita vaarantava työ (ote laista sähköisestä viestinnästä 7.11.2014/917).