Lausunnot

Lausuntoja löytyi 3 kappaletta

 1. 24.2.2021

  Lausunto lvm:lle valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

  Liikennepolitiikan pitkäjänteisyys on ollut infra-alan palveluntarjoajien ja muun elinkeinoelämän tavoitteena jo pitkään. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman myötä pitkäjänteisen liikennepolitiikan toteutumiselle on aikaisempaa selvästi paremmat mahdollisuudet.
 2. 22.2.2021

  Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle logistiikan digitalisaatiosta

  Digitalisaation rooli logistiikan tehostamisessa on olennainen ja jo nyt digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään monen alan toimijan toimesta. Keskeisenä tavoitteena on hallita koko kuljetusketjuun liittyvää dataa avaamalla eri osapuolten tuottama tieto koko kuljetusketjun sekä erilaisten palveluntarjoajien käyttöön.
 3. 13.1.2021

  Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

  Rakennusteollisuuden toimialalla on valtava potentiaali rakennemuutosta ja talouden uusiutumista edistävien toimenpiteiden toteuttajana. Rakennettuun ympäristöön kohdistetuilla toimenpiteillä on myös saavutettavissa merkittäviä päästöjen ja energiankulutuksen vähennystavoitteita.