| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto lvm:lle valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

Liikennepolitiikan pitkäjänteisyys on ollut infra-alan palveluntarjoajien ja muun elinkeinoelämän tavoitteena jo pitkään. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman myötä pitkäjänteisen liikennepolitiikan toteutumiselle on aikaisempaa selvästi paremmat mahdollisuudet.