Ajankohtaista

INFRAn tiedotteet

 • ”Länsinaapuri pitää ihmiset, tavarat ja rahan liikkeellä” (Mediatiedote)

  Suomen ja Ruotsin erot liikenteen rahoituksessa ovat huomattavat Ruotsin eduksi, kertoo tuore selvitys. INFRA ry ja Rakennusteollisuus rohkaisevat päättäjiä ottamaan mallia lännestä, jossa liikenneinfraan pantu raha on investointi, ei menoerä.

 • Bitumi-indeksejä 2018

  Viimeisin bitumi-indeksi.

 • Rakennusteollisuus RT: Ensimmäinen osakeyhtiömallinen liikennehanke valmisteluun jo keväällä (Mediatiedote)

  Rakennusteollisuus RT pitää tärkeänä, että hankeyhtiömallia kokeillaan valituissa liikennehankkeissa jo vuonna 2019. Muun muassa kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen takia monen hankkeen aika on nyt, mutta pelkästään valtion budjettirahoituksella miljardihankkeita ei saada käyntiin ajoissa. Yhtiömallilla hankkeisiin on mahdollista saada myös yksityistä rahoitusta ja siten nopeuttaa niiden käynnistymistä.

 • Väyläinfran rahoitukseen ehdotetaan tuntuvaa korotusta

  Parlamentaarinen työryhmä ehdottaa väyläinfran vuosittaisen rahoitustason nostamista 2,3 miljardiin euroon. Summa vastaa noin yhtä prosenttia bruttokansantuotteesta. Ennen nykyhallitusta vuosittainen rahoitustaso ehti vakiintua hieman alle 1,5 miljardiin euroon.

INFRAn lausunnot

INFRAn tapahtumat

BLOGI  |  UUTISKIRJEET  |  INFRA-LEHTI  |  LOGOT