Ajankohtaista

INFRAn tiedotteet

 • Monta kokkia, mainio soppa! – Uusilla suosituksilla enemmän irti infrahankkeesta

  Infrahankkeen toteutuksessa toimii monta osaajaa: työn tilaaja, rakennuttajakonsultti ja urakoitsija. Koko toimitusketjua edustanut työryhmä julkisti huhtikuussa 2021 suositukset hankkeiden yhteistyön edistämiseksi. Ryhmän yrittäjäjäsen uskoo, että etenkin kunnissa voidaan tätä reseptiä seuraamalla saavuttaa tuntuvat säästöt.

 • Seinäjoki luottaa veto- ja pitovoimaan

  Seinäjoen väkiluku on kasvanut katkeamatta jo 70 vuotta. Mikä on menestyksen salaisuus? ”Kun on veto- ja pitovoimaa, kasvu tulee seurauksena”, rahoitusjohtaja Mika Itänen vastaa.

 • Lestijärven tuulinen lottovoitto

  Manner-Suomen toiseksi pienin kunta Lestijärvi yllättää. Vaikka kunnanjohtaja Esko Ahonen puhuu leikkisästi lottovoitosta, kyse on sinnikkäästä työstä. Kasvun moottori on nyt tuulivoima.

 • INFRA ja RT: Liikenne 12 -suunnitelma tähtää pitkäjänteisyyden lisäämiseen, mutta kunnianhimotaso on vaatimaton

  Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman lausunnolla ollut luonnos tuo kauan kaivattua pitkäjänteisyyttä liikenneverkon kehittämiseen. Huolestuttavinta suunnitelmassa on kuitenkin riittämätön rahoitustaso ja puutteellinen näkemys liikenneinvestointien merkityksestä Suomelle, arvioivat INFRA ry ja Rakennusteollisuus RT.

INFRAn lausunnot

 • Lausunto lvm:lle luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta

  Hallituksen esitys, jossa tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön uuden tieturvallisuusdirektiivin vaatimukset, on kannatettava. Lähtökohtaisesti kaikki tieturvallisuuden parantamiseksi tähtäävät toimet ovat kannatettavia. Tästä huolimatta maantieverkolle kohdistettava rahoitus jää niin pieneksi, että liikenneturvallisuuden osalta ei voida odottaa suuria parannuksia.

 • Lausunto lvm:lle liikennejärjestelmäanalyysistä ja sen seurannasta

  Kaikki muistiossa esiin nostetut tilannekuvat ovat tärkeitä. Elinkeinoelämän kuljetusten painoarvoa voisi kuitenkin vielä nostaa analyysissä suurempaan rooliin. Liikenteen alalla toimii valtava määrä erilaisia sidosryhmätahoja, joista useat keräävät ja tarkastelevat tietoa omista näkökulmistaan. Näiden tietojen saaminen yhteiseen, koko liikennealaa hyödyttävään käyttöön on hyvä tavoite jatkoa silmällä pitäen.

 • Lausunto lvm:lle valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

  Liikennepolitiikan pitkäjänteisyys on ollut infra-alan palveluntarjoajien ja muun elinkeinoelämän tavoitteena jo pitkään. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman myötä pitkäjänteisen liikennepolitiikan toteutumiselle on aikaisempaa selvästi paremmat mahdollisuudet.

 • Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle logistiikan digitalisaatiosta

  Digitalisaation rooli logistiikan tehostamisessa on olennainen ja jo nyt digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään monen alan toimijan toimesta. Keskeisenä tavoitteena on hallita koko kuljetusketjuun liittyvää dataa avaamalla eri osapuolten tuottama tieto koko kuljetusketjun sekä erilaisten palveluntarjoajien käyttöön.

BLOGI  |  UUTISKIRJEET  |  INFRA-LEHTI  |  LOGOT