Kurssikuvaukset

INFRA Akatemia tarjoaa yleisimpiä maa- ja vesirakentamisessa sekä asfaltoinnissa tarvittavia kursseja laadukkaasti ja joustavasti. Tälle sivulle olemme koonneet lyhyet esittelyt kurssitarjonnastamme. Muistathan, että INFRAn jäsen osallistuu kursseille jäsenhintaan!

Muista myös INFRA ry:n koulutustilaisuudet ja seminaarit: Työ- ja sopimusoikeuskoulutukset, Asfaltin palautepäivät, Kiviainespäivät, Nosturipäivät, Purkupäivät, Päällystekurssit... Hae tapahtumia kurssihaulla!

TURVALLISESTI JA TALOUDELLISESTI TIEN PÄÄLLÄ

Ennakoiva ja taloudellinen ajo 
Turvallisuus ja ennakointi, miten onnettomuudet syntyvät, vuorovaikutus liikenteessä, oikea ajoneuvon kuormaaminen, nopeuden vaikutus ja taloudellinen ajaminen
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

Kuljetusalan säädökset
Päivittää kuorma-autonkuljettajien säädösten ja määräysten tuntemista
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

Kuormaaminen ja kuorman varmistus
Miten kuorman varmistus toteutetaan turvallisesti ja säädösten vaatimalla tavalla
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

Tieturva 1
Tiellä työskentelyn vaaran tunnistaminen, turvallisuuden varmistaminen liikennejärjestelyillä, työntekijän vastuut ja velvollisuudet ja liikenteen sujuvuuden varmistaminen
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

Tieturva 2
Kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

Tieturva 2 kertaus
Kertauskurssi Tieturva 2 pätevyyden uusimiseksi
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

Tulityökortti
Tulityöonnettomuuksien ennaltaehkäisy
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

Työturvallisuus
Työturvallisuuskorttikoulutus on kehitetty työpaikkojen turvallisuuden parantamiseksi
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

VAARALLISTEN AINEIDEN TURVALLINEN KULJETUS

ADR TP
Tietoa uudesta tekniikasta, muuttuneesta lainsäädännöstä ja kuljetettavia aineita koskevasta kehityksestä
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

ADR YT
Autonkuljettajalta vaaditaan ajolupa, mikäli hän kuljettaa vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

ADR P/YP
Tiedot vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä riskeistä, perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi sekä tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

ADR Säiliökuljetusten erikoiskurssi (ES)
Koulutuksen tarkoituksena on antaa henkilölle tiedot vaarallisten aineiden säiliökuljetuksiin liittyvistä riskeistä, perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi sekä tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

ADR Luokan 1 erikoiskurssi (E1, räjähteet)
Tiedot räjähteiden ja pyroteknisten aineiden kuljettamiseen liittyvistä riskeistä, perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi sekä tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

ENSIAPUKOULUTUKSET

Ammattikuljettajan ensiapu (Hätäensiapu)
Ensiapukurssin käytyään henkilö tunnistaa tapaturmariskit työssään, osaa ehkäistä tapaturmiin joutumista, osaa toimia hätätilanteessa oikein sekä saa valmiuksia toimia ensiavunantajana onnettomuus- ja sairauskohtaustilanteessa
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

Ensiapu 1
Ensiapukurssin käytyään henkilö tunnistaa tapaturmariskit työssään, osaa ehkäistä tapaturmiin joutumista, osaa toimia hätätilanteessa oikein ja saa valmiuksia toimia ensiavunantajana onnettomuus- ja sairauskohtaustilanteessa
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

MUUTA HYÖDYLLISTÄ

Ajo- ja lepoajat, piirturit
Ajo- ja lepoaika asetuksen ymmärtäminen, erilaisten piirturityyppien käyttökoulutus sekä ongelmien ratkaiseminen
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

Asiakaspalvelu
Sisäisen yrittäjyyden että asiakaspalvelun merkityksen ymmärtäminen osana yrityksen menestymistä ja soveltaminen käytäntöön
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

Kuljettaja ja ajoneuvotekniikka
Kuljettaja ymmärtää ajoneuvon, lisälaitteiden ja päällirakenteiden oikean käytön, sekä oman toimintansa vaikutukset kokonaistaloudelliseen toimintatapaan
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

Kuljettajan hygieniapassi
Hygieniapassikoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät elintarvikkeiden parissa
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

RAMIRENT-henkilönostimien kuljetukset
Henkilönostinkorttikoulutuksessa havainnollistetaan vastuiden läpikäynnin ja esimerkkien kautta käytännön toimet, joilla turvallisuus voidaan varmistaa monipuolisesti
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

Ympäristöturvallisuuskortti
Valtakunnanlaajuinen yhtenäinen tapa perehdyttää henkilöstö ympäristövastuulliseen toimintaan
Katso tarjonta ja ilmoittaudu >

Kommentteja tästä sivusta? Lähetä meille palautetta >