| INFRA ry | INFRA Akatemia

Kiviaines- ja murskauspäivät 16.-17.1.2020

EU ja kiviaineshuolto
Dirk Fincke,  UEPG

Suhdannekatsaus: Mihin suuntaan Euroopan ja Suomen talous on kehittymässä? Miltä näyttää rakennusteollisuuden tulevaisuus?
Eero Nippala, TAMK

Ilmastonmuutos ja taloudelliset ohjauskeinot
Matti Kahra, EK

Työturvallisuus

Kvartsipölyä koskeva lainsäädäntö uudistui – mikä muuttui?
Sanni Uuksulainen,  TTL

Murskausalan turvallisuus, mitä voidaan oppia viime vuoden tapaturmista?
Timo Pinomäki,  GRK

Ajankohtaista alalta

Röntgentomografia - katse kiven sisään
Jukka Kuva, GTK

Lokotrack® Urban™ melukoteloidut murskauslaitokset - laitevalmistajan
kokemuksia ja kehitysnäkymiä

Juhamatti Heikkilä,  Metso Minerals Oy

Automaatioratkaisut pengerporauksessa
Kari Erkko, Epiroc Finland Oy Ab

RockPulse™ teknologia - vaikutukset poraustarkkuuteen ja kiviaineksen laatuun
Aki Ullgren, Sandvik Mining and Rock Technology

Flex-Mat - Ylivoimaista seulontatehoa
Antti Saranko, Saranco Oy

Laatu

Kiviainesten valtakunnalliset pistokoetarkastukset
Antti Kalliainen, Ramboll Finland Oy

Kiviainesten laatu ja laatupilotin kokemukset
Jukka Lepistö, TUKES

Kiviainestuotteet ja ympäristötieto
Ari Ilomäki, Rakennustuoteteollisuus RTT

Mistä nuoret alalle?

Mitä nuoret työntekijät arvostavat?
Mihin ihmisaivoja enää tarvitaan, kun tekoäly kehittyy?
Miten teknologia muuttaa sitä, miten ihminen toimii ja ajattelee?
Miten luodaan parhaat olosuhteet laadukkaalle aivojen käytölle digitalisoituvassa työssä?
Miten digitalisoituvaa työtä johdetaan?

Katri Saarikivi, Helsingin yliopisto

- kommenttipuheenvuorot
Janne Suntio Vetovoima ry |Antti Knuutila LIKE-Projekti

Ympäristö

Maa-ainesten kestävä käyttö-oppaan päivitys
Jari Rintala, SYKE