| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, INFRA Akatemia

Kivainespäivät 18. - 19.1.2018

Torstai 18.1.

Kiertotalous rakentamisessa
Katariina Rauhala, Tampereen kaupunki

INFRA ry:n uudistettu kiviainesraportti ja kiviainesmarkkinan alueelliset näkymät
Lehtori Eero Nippala, Tampereen ammattikorkeakoulu

Suhdannekatsaus
Pääekonomisti Sami Pakarinen, Rakennusteollisuus RT ry

Liikenteen infrastruktuuri tulevaisuuden mahdollistajana
Johtaja Jorma Mäntynen, WSP

Työntekijöiden hyvinvointi
Jukka Läärä, Lounais‐Suomen Liikunta ja Urheilu ry

Mitä EUssa tapahtuu työturvallisuuden saralla?
Miette Dechelle, UEPG

Viranomaisen kokemukset kiviainestuotannosta
Teemu Juhala, AVI

Uudistunut murskauslaitosten turvallisuuskilpailu
Timo Pinomäki, GRK

Tampereen Kansi ja Areena ‐hankkeen esittely
Kimmo Kurki, SRV

Perjantai 19.1.

Tietomallinnus avuksi oton suunnitteluun
Juha Liukas, Sitowise Oy

Koneohjaus kiviainesten otossa
Petteri Palviainen, Novatron Oy
Daniel Palander, Robit Oyj

Laadunhallinta materiaalivirrasta
Toni Peltomäki, Metso Minerals Oy

Louhinnan digitalisaatio kiviainestuotannossa
Tuomo Pirinen, Sandvik Mining and Rock Technology

Mobiiliteknologia työmaan arjessa
Antti Lehtomäki, INSTAAUDIT

Koneet ilman kuljettajia? Autonomisten ja semi‐autonomisten työkoneiden tulevaisuus maarakennuksessa
Mika Haapalainen, VTT

Kiviainesten CE‐merkintä
Tuotepäällikkö Tuuli Kunnas, Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Kiviainesten valtakunnalliset pistokoetarkastukset
Suunnittelija Antti Kalliainen, Ramboll Finland Oy

Asfalttinormit – mikä muuttuu?
Projektipäällikkö Pirjo Kuula, Tampereen teknillinen yliopisto