| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, INFRA Akatemia

Kiviainespäivät 21.-22.1.2016

Torstai 21.1.2016

Resurssitehokas kiviaineshuolto, case Finnoo
Projektinjohtaja Kimmo Leivo, Espoon kaupunki

Suhdannekatsaus
Pääekonomisti Sami Pakarinen, Rakennusteollisuus RT ry

Infrarakentamisen tulevaisuuden haasteet
Lehtori Eero Nippala, Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisäarvoa asiakkaalle
Johtaja Jouni Mähönen, Metso Minerals Oy

Kiviaineksen laatu paranee murskauksen ja louhinnan uusimmilla tekniikoilla 
Sovelluspäällikkö Jouko Salonen ja myyntipäällikkö Pekka Jauhiainen, Sandvik Mining and Construction Finland

Turvallisesti töissä
Asiantuntija Ari Kähkönen, INFRA ry

Turvallisempia koneita tulevaisuudessa – INFRAn kannanotto turvallisuusasioiden huomioimiseen uusien koneiden hankinnoissa
Aluejohtaja Petri Ruostetoja, Lemminkäinen Infra Oy

Punnitustekniikan kehitys ja tulevaisuudennäkymät
Sales Director Mikko Mäkinen, Tamtron Group

Laitekehityksellä parempaa työturvallisuutta, energiatehokkuutta ja porauskapasiteettia
Toimitusjohtaja Ilkka Eskola, Oy Atlas Copco Louhintatekniikka Ab

Perjantai 22.1.2016

Älä murskaa työkykyäsi ja yrityksesi tuloskuntoa
CMO Joni Tikkanen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Kiviaineksen tekniset laatuominaisuudet
Projektipäällikkö Pirjo Kuula, TTY

Liikenneviraston hankinnat
Johtaja Pekka Petäjäniemi, Liikennevirasto

Infra RYL, mikä muuttuu
Väylärakenneasiantuntija Laura Pennanen, Liikennevirasto

Lupaprosessien sujuvoittaminen
Johtaja Anu Kärkkäinen, Rakennusteollisuus RT ry

Maa-aineslupa ja ympäristöluvan yhteiskäsittely alkaa 1.7.2016
Lakimies Tiina Olin, INFRA ry

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa
Projektipäällikkö Pirjo Kuula, TTY

Koulutukset ja kilpailuetu
Toimitusjohtaja Tuomo Kauppinen, Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy