Uutiskirjeet

Rakennusteollisuus RT julkaisee kahta sähköistä uutiskirjettä. Uutiskirje jäsenille on tarkoitettu kaikille, jotka työskentelevät RT:hen kuuluvissa yrityksissä. Uutiskirje päättäjille on suunnattu RT:n ulkoisille sidosryhmille. Molemmat ilmestyvät noin kerran kuukaudessa ja ne toimitetaan tilaajille sähköpostitse.

Ohessa aikaisemmin ilmestyneitä uutiskirjeitä:

Uutiskirjeet jäsenille 

(Jäsenkirjeiden lukeminen edellyttää kirjautumista sivustolle.)

eJokka jäsenille

(Edellyttää kirjautumista sivustolle.)

Uutiskirjeet päättäjille

2018

 • Uutiskirje päättäjille 8/2018
  Aiheina mm. tarve kaupunkitaloustieteellisen tutkimuksen tarve, rakenusalan työehtosopimukset, korruption ehkäiseminen ja kommentit Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastoista.
 • Uutiskirje päättäjille 7/2018
  Aiheina mm. RT:n uusi osaamisstrategia, hitaan kaavoituksen mukanaan tuomat haasteet ja turvallisuusviikon terveiset.
 • Uutiskirje päättäjille 6/2018
  Aiheina mm. päätökseen saadut TES-neuvottelut, RT:n kanta purkavaan uusrakentamiseen ja tuoreet KIRA-digi-kuulumiset.
 • Uutiskirje päättäjille 5/2018
  Aiheina mm. Rakennusliiton ylisuuret palkankorotusvaatimukset, jotka ovat johtamassa lakkoon sekä Suomen tarve päätöksestä liikenteen runkoverkkoon.
 • Uutiskirje päättäjille 4/2018
  Aiheina mm. Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsaus, asuntotuotantokyselyn tulokset ja asiantuntijaselvitys sisäilman laadunhallinnasta.
 • Uutiskirje päättäjille 3/2018
  Aiheina mm. katsaus TES-neuvottelujen tilanteeseen, RT:n kanta liikenneverkon parlamentaarisen työryhmän esityksiin ja kutsu kansainväliseen WDBE2018-konferenssiin.
 • Uutiskirje päättäjille 2/2018
  Aiheina mm. katsaus pohjoismaisiin rakennusmarkkinoihin, RT:n kanta MRL-uudistuksen asiantuntijaselvitykseen, rakentajien laatukyselyn tulokset sekä kutsu WDBE 2018 -konferenssiin.
 • Uutiskirje päättäjille 1/2018
  Aiheina mm. 9. tammikuuta julkaistu metropoliselvitys, rakentamisen korkeasuhdanteen jatkuminen, kiertotalouden edistäminen ja rakennusneuvos Esa Kiiverin haastattelu.

2017

 • Uutiskirje päättäjille 13/2017
  Aiheina mm. infrainvestoinneissa huomioitavat kuljetusten arvot, infra-alan uusi työnjohdon muuntokoulutus, Tarmo Pipatin läksiäiset ja Sanna Nuikan nimittäminen Kattoliiton uudeksi toimitusjohtajaksi.
 • Uutiskirje päättäjille 12/2017
  Aiheina mm. maanhintaselvityksen tulokset, massiivipuurakenteiden energiamääräysten helpotukset, rakennusalan työnjohdon uraauurtava muuntokoulutus ja Rakentamisen laatuteko -kilpailun voitto.
 • Uutiskirje päättäjille 11/2017
  Aiheina mm. Aleksi Randellin siirtyminen RT:n toimitusjohtajaksi, Tapani Mäkikyrön laatima selvitys betonirakenteiden lujuusongelmien syistä sekä rakennusalalle laaditut yhteiset eettiset pälisäännöt.
 • Uutiskirje päättäjille 10/2017
  Aiheina mm. Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsaus ja asuntotuotantokyselyn tulokset sekä viime tippaan jäänyt rakentamismääräysten uusiminen asetuksiksi.
 • Uutiskirje päättäjille 9/2017
  Aiheina mm. uusi työnjohdon muuntokoulutus, hiilijalanjäljen tiekartta, laatutekokilpailu ja Suomen satavuotiskunto korjausrakentamisen näkökulmasta.
 • Uutiskirje päättäjille 8/2017
  Aiheina mm. RT:n teemakatsaus korjausrakentamisesta, ePerehdytyksen käyttöönotto ja Tanskan malli kaupungistumisen hallinnassa
 • Uutiskirje päättäjille 7/2017
  Aiheina mm. kannattavuusselvityksen tulokset, uudisrakentamisen asiakastyytyväisyyden korkea taso ja YM:n laatima Vihreän julkisen rakentamisen opas
 • Uutiskirje päättäjille 6/2017
  Aiheina mm. RT:n uuden toimitusjohtajan nimeäminen, asuntotuotantokyselyn tulokset ja Jäämeren ratahanke
 • Uutiskirje päättäjille 5/2017
  Aiheina mm. Kaupunkipolitiikan tiekartta III, kuntaomisteisten rakennusten home- ja kosteusongelmat, rakennusalan yhteinen turvallisuusviikko sekä uusi, sähköinen ePerehdytys
 • Uutiskirje päättäjille 4/2017
  Aiheina mm. tuore liikenneinfraselvitys, kaavoitus ja siihen liittyvät kuntapoliittiset päätökset, kosteus- ja homeongelmat sekä koulutusyhteistyö AMK:n ja ammattikoulun välillä
 • Uutiskirje päättäjille 3/2017
 • Aiheina mm. rakentamisen suhdannekatsaus, uusi yhteinen toimintamalli kosteudenhallintaan, betoniongelmien selvittelyyn nimetty asiantuntija, kuuden euron työkokeilu ja harmaan talouden torjunta
 • Uutiskirje päättäjille 2/2017
  Aiheina mm. Asuntotuotantokysely, asuntomarkkinoiden teemakatsaus ja koulujen homeongelmat
 • Uutiskirje päättäjille 1/2017
  Aiheina mm. Liikenneinfrastruktuuri 2040 -hanke, RT:n työvoimakyselyn tuolokset sekä kuntavaaliteemat

2016

2015

2014