| Rakennustuoteteollisuus RTT ry | Keskustoimisto

Tiedote tuotemäärittelykoulutuksesta

Perinteisesti suunnittelijat ovat tehneet tuotemäärittelyn tuotenimipohjaisesti viittaamalla suunnitelmissa tietyn valmistajan tiettyyn tuotteeseen. Tämä on rajannut urakoitsijoiden tuotehankintojen valinnanvapautta ja kilpailutusta. Toisinaan suunnittelijat ovat jättäneet tekniset vaatimukset huomioon ottamatta, jolloin rakennustuotteilta käyttökohteessa vaadittavien teknisten ominaisuuksien selvittäminen on jäänyt tuotteita hankkivien urakoitsijoiden tehtäväksi tai se on jäänyt tekemättä kokonaan. Samalla hinta on ajanut tuotteen hankintakriteerinä suoritustason edelle.

Edellä mainitut asiat ovat antaneet aihetta laatia selventäviä tuotemäärittelyn apuvälineitä rakennushankkeen osapuolten käyttöön. Rakennusteollisuus RT on yhteistyössä alan toimijoiden kanssa rahoittanut monivuotista hanketta, jossa laaditaan käyttökohdekohtaiset vaatimustaulukot yleisimmille rakennustuotteille sekä tuotevaatimuksilla täydennetyt mallipiirustukset tavanomaisimmille rakennetyypeille. Mallipiirustukset löytyvät myös Autocad-formaatissa suunnittelijoiden jatkotyöstettäväksi, jolloin rakennetyypit saadaan soveltuviksi eri rakennushankkeisiin. 

Hankkeen tulokset on julkaistu elokuussa 2020 hEN Helpdeskissä

Uusi tuotemäärittelykoulutus

RT tarjoaa nyt tuotemäärittelyohjeeseen liittyvää koulutusta. Koulutuksen sisältö on seuraava: 

 • Rakennushankkeen osapuolten lakisääteiset tuotekelpoisuusvelvoitteet
  • rakennushankkeeseen ryhtyvä
  • pääsuunnittelija ja erityissuunnittelijat
  • urakoitsijat

 • Suunnitteluasiakirjoissa esitettävät rakennustuotteiden ominaisuudet ja niiden vaatimustasot
  • vaatimustaulukot eri rakennustuotteille eri käyttökohteissa
  • tuotevaatimuksilla täydennetyt mallipiirustukset erilaisille rakennetyypeille

 • Rakennustuotteiden hankintavaiheessa huomioon otettavat asiat
  • suunnitelmien ja vaatimusten mukaiset rakennustuotteet
  • hankintakriteerinä hinta, suoritustaso ja elinkaarikustannus
  • vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Kouluttajina toimivat tuotemäärittelyohjeen laatineet konsultit Antti Koponen (Rasek Consulting Oy Ltd) ja Jarmo Leskelä (A-Insinöörit Suunnittelu Oy). Koulutus järjestetään paikan päällä yrityksissä.

Koulutuksen kesto on 2–3 tuntia ja hinta 1000 € (+alv.) sisältäen koulutusaineiston, kun osanottajia enintään 20 henkilöä. Osallistujamäärän ylittäessä 20 henkilöä hinta on 1500 € (+alv.). 

RT:n jäsenyrityksille tai yritysryhmille hinta on 500 € (+alv.) sisältäen koulutusaineiston, kun osanottajia enintään 20 henkilöä ja koulutus tilataan vuoden 2020 aikana. Osallistujamäärän ylittäessä 20 henkilöä hinta on 750 € (+alv.). 

Lisäksi yritykset voivat tilata tuotemäärittelyohjeesta tietoiskun, jossa käydään lyhyesti läpi kehitystyön taustaa, tavoitteita ja tuotetun aineiston esittelyä. 

Tietoiskun kesto on 1 tunti ja hinta 500 € (+alv.).

RT:n jäsenyrityksille hinta on 250 € (+alv.). 

Koulutus voidaan järjestää yrityksissä paikan päällä tai Teams-etäkoulutuksena. 

Koulutusten tilaukset ja lisätiedot: 

 • Antti Koponen
  Rasek Consulting Oy Ltd
  anttiantero.koponen@gmail.com
  puh. +358 50 4140082

 • Jarmo Leskelä
  A-insinöörit Suunnittelu Oy
  jarmo.leskela@ains.fi
  puh. +358 40 5418790