Sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön ohje asuinraken-nusten korjaushankkeisiin COVID-19-epidemian aikana. Päivitys 25.6.2020

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Suomi siirtyi koronatilanteen takia poikkeusoloihin 16.3.2020 ja valmiuslain toimivaltuuksia otettiin käyttöön. Poikkeusolot päättyivät 15.6.2020.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö antoivat 14.4.2020 ohjeen suosituksiksi asuinrakennusten korjaushankkeisiin COVID-19 –epidemian aikana[1]. Epidemiatilanne on edennyt suotuisaan suuntaan, mutta vaikuttaa edelleen korjaushankkeiden toteutukseen. Aiemmin annettua ohjeistusta asuinrakennusten korjaushankkeista voidaan kuitenkin jo arvioida uudelleen. 

Epidemiatilanteen merkitys asunnoissa tehtäville korjauksille (tilanne 25.6.2020) 

On tärkeää, että korjaushankkeen osapuolet edelleen seuraavat epidemiatilannetta sekä viranomaisten ja asiantuntijalaitosten suosituksia, ohjeita ja määräyksiä ja reagoivat tarvittaessa. Epidemiatilanteen pahenemisella voi kuitenkin edelleen olla tosiasiallisia vaikutuksia osapuolten sopimuksessa sovittuihin velvoitteisiin normaalitilanteeseen verrattuna. 

Meneillään olevia, sovittuja tai suunnitteilla olevia korjaushankkeita sekä mm. takuukorjauksiin liittyviä tarkastuksia voidaan toteuttaa normaalisti huomioiden epidemian mahdolliset terveysriskit eri vaiheissa:

  • Asukkaiden ja riskiryhmään kuuluvien suojelemiseksi korjaukset toteutetaan tartuntoja ehkäisevin toimintatavoin siten, että työtä ei tehdä oireisena ja pyritään siihen, että asukkaat eivät ole samassa tilassa korjaustyötä tekevän kanssa. Lisäksi on yhä tarpeen huolehtia hyvästä käsihygieniasta, turvaväleistä ja tarvittaessa oikeista aivastus- ja yskimistavoista.
  • Sairastuneiden tai eristyksiin/karanteeniin asetettujen henkilöiden asuntoihin tulisi tehdä vain välttämättömät korjaustoimenpiteet. Näihin tilanteisiin voidaan soveltaa 14.4.2020 annettua ohjetta. 

Tämä ohje (ml. viittaus 14.4.2020 ohjeeseen) on voimassa 30.9.2020 asti. Ohjetta voidaan päivittää epidemiatilanteen niin vaatiessa.

14.4.2020 ohje