| Talonrakennusteollisuus ry | Keskustoimisto

RT:n kanta ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen ääniympäristöstä

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä astui voimaan vuoden 2018 alussa. Asetuksen soveltamisohje on parhaillaan lausuntokierroksella.

Yhdeksi haastavimmista muutoksista asetuksen kohdalla on noussut 5§:n vaatimus uuden rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyydelle, joka on päiväsaikaan 30 desibeliä. Käytännössä ulkoseinän ja yläpohjan tulee siis alentaa ulkopuolelta tulevaa äänentasoa 30 desibelin verran. Tähän vaatimukseen eivät tällä hetkellä pääse esimerkiksi normaalit puuranka- ja hirsirakenteiset rakennukset, ja näin ollen niihin joudutaan tekemään erikoisratkaisuja, kuten sisäpuolinen tuplalevytys sekä paksumman ja painavamman tuulensuojalevyn käyttö. Lisäksi kiinteitä ikkunoita ei voida käyttää, vaan ikkunoiden on oltava avattavia malleja. 

Koska asetus puhuu rakennusvaipan äänitasoerosta, koskee vaatimus myös yläpohjia riippumatta siitä, ollaanko esimerkiksi lentomelualueella tai kuinka korkea rakennus on kyseessä. Kevyiden yläpohjien, kuten esimerkiksi harjakattoisten talojen tapauksissa joudutaan käytännössä aina rakentamaan niin sanottu ääniloukku, eli yläpohjan äänivaimennettu tuuletusrako. Tämän vaikutuksia äänitasoeroon ei kuitenkaan vielä tiedetä, koska kenttämittauksia ei juurikaan ole tehty tähän mennessä toteutetuista kohteista. 

Valtioneuvoston päätös vuodelta 1992 on edelleen voimassa, ja sen mukaan ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva melutaso ei saa ylittää päiväsaikaan 35 desibeliä. Kun lasketaan yhteen sisämelun maksimimäärä ja rakennuksen vaatimus, saa ulkona olla vielä keskiäänitasona 65 desibeliä, jolloin Valtioneuvoston päätöksen vaatimus täyttyy. Kuitenkin tämän kaltaisia melutasoja asuinrakennuksille tarkoitetuilla alueilla on hyvin vähän; esimerkiksi Espoossa Länsiväylän meluvallien sisäpuolella tuo raja saattaa ylittyä, mutta ei kuitenkaan sen ulkopuolella. Näin ollen huomattavasti vaatimattomampikin äänitasoeron vaatimus rakennukselle täyttäisi sisämelutason vaatimuksen, mutta tällä hetkellä sitä ei ole mahdollistettu. 

Nyt onkin tavoitteena saada ohjeistukseen kevennys 30 desibelin äänitasoeron vaatimukseen, mikäli esimerkiksi voidaan osoittaa, että rakennuksen ympäristössä on huomattavasti alhaisempi melutaso kuin 65 desibeliä. Jo viiden desibelin kevennyksellä erikoisratkaisujen määrä supistuisi huomattavasti.

Lisätietoja

  • Jani Kemppainen
  • asiamies
  • jani.kemppainen(@)
    rakennusteollisuus.fi

  • puh. 040 541 8090, 09 129 9284