| Talonrakennusteollisuus ry | Lounais-Suomi ja Satakunta

Vuoden Mestari 2017 Juha Tuominen

Talonrakennusteollisuuden Lounais-Suomen piiri ry:n Vuoden Mestariksi 2017 on valittu YIT Rakennus Oy:n työmaapäällikkö Juha Tuominen.

Työmaapäällikkö Juha Tuominen saa tunnustuksen Naantalin CHP-voimalaitoksen rakentamisen menestyksellisestä työmaatoteutuksesta. Hanke oli Suomen ensimmäinen allianssimallilla toteutettu teollisuuskohde. Sen vaativuutta kasvatti hankkeen laajuus: työmaan maksimivahvuus oli 550 työntekijää, ja työmaalle perehdytettiin noin 3 000 henkilöä, jotka edustivat yli kahtakymmentä eri kansallisuutta.

Työmaatoteutus saavutti Tuomisen johdolla tavoitteensa niin turvallisuuden, aikataulun kuin taloudellisen tuloksen osalta. Hän oli mukana hankkeessa jo tarjouslaskentavaiheessa, suunnittelu- ja kehitysvaiheessa sekä koko toteutuksen ja käyttöönoton ajan. Suunnitteluosioon kuuluivat arkkitehti-, rakenne-, LVIAS- paloturvallisuus- ja työmaasähköistyssuunnitelmat. Rakentamiseen sisältyi turbiini- ja kattilarakennusten, polttoainevaraston ja kävelysiltojen rakenteet sekä alueen infratöitä, kuten piha- ja liikennealueet, paalutukset ja rakennusten perustukset.

POLTE-allianssiryhmittymään kuuluivat YIT:n lisäksi Turun Seudun Energiantuotanto, A-Insinöörit ja Insinööritoimisto AX-LVI. Allianssiurakan arvo oli noin 50 miljoonaa euroa, ja se kesti syyskuusta 2014 marraskuuhun 2017. Juha Tuomisen ratkaisukeskeinen toimintamalli vaikutti hankkeen etenemiseen ja valmistumiseen suunnitellusti. Myös työmaan tapaturmataajuus oli kiitettävää tasoa (2,12). 

Juha Tuominen on aloittanut YIT:llä vuonna 1989 vastaavana mestarina/työmaapäällikkönä. Tuominen toimi 2006–2008 rakennuttamisen projektipäällikkönä, paikallisvalvojana ja tukitehtävissä erilaisissa infrahankkeissa Suunnittelukeskus Oy:ssä (nykyinen FGG Oy), ja palasi YIT Rakennus Oy:n Infrapalveluihin 2008 vastaavaksi mestariksi/työmaapäälliköksi. 

Juha Tuominen on työskennellyt erityisesti teollisuuden, energia-alan sekä vesi- ja jätehuollon talonrakentamisen ja infrarakentamisen hankkeissa yksityisille ja kunnallisille asiakkaille, kuten Fingridin Forssan varavoimalaitoksen urakoissa ja Turun yliopistollisen keskussairaalan laajennuksen perustusurakassa. 

Juha Tuominen on kotoisin Loimaalta ja valmistui rakennustekniikan AMK-insinööriksi Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2011. 

Vuosittain myönnettävän Vuoden Mestari -huomionosoituksen perusteena ovat rakentamiseen liittyvät merkittävät ansiot. Pyrkimyksenä on erityisesti korostaa rakennustyömaiden työnjohdon merkitystä. Vuoden Mestari on valittu vuodesta 1982 lähtien.

Lisätietoja

  • Markku Leppälehto, Talonrakennusteollisuus ry, p. 040 745 3930
  • Juha Tuominen, YIT Rakennus Oy, p. 0400 454288

Henkilökuva: Maria Grönroos/Studio LiikKuva