| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

”Viiden viisaan raportti” on oiva kivijalka maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen

Asiantuntijaselvitys maankäytön ja rakentamisen ohjauksen uudistamiseksi ehdottaa kaavoituksen sujuvoittamista muun muassa kaavatasojen vähentämisen ja kattavan digitalisoinnin avulla. RT kannattaa esityksiä, jotka olisivat omiaan edistämään investointeja, lisäämään suunnittelujärjestelmän ennakoitavuutta sekä tehostamaan julkisen sektorin toimintaa.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen vastaanotti 7. helmikuuta talousoikeuden professori Ari Ekroosin johdolla tehdyn selvityksen maankäytön ja rakentamisen ohjauksen uudistamisesta. Selvitys on osa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelua, jota myös Rakennusteollisuus RT on aktiivisesti edistänyt.

Ministeri Tiilikainen kertoi selvityksen julkistamistilaisuudessa, että uudistuksen valmistelu organisoidaan tänä keväänä. Uudistusta viedään eteenpäin virkamiesvalmisteluna ja sitä ohjaamaan asetetaan parlamentaarinen työryhmä. Rakennusteollisuus RT on erittäin tyytyväinen laajamittaisen uudistustyön konkreettiseen käynnistämiseen.

”Nykyiseen, vuonna 2000 voimaan tulleeseen lakiin on ehditty tehdä jo noin sata muutosta. Tilkkutäkkimäiseksi muodostunut laki on nyt tarpeen uudistaa kokonaisuutena. Parlamentaarinen valmistelu on perusteltua, jotta lain valmistelutyö jatkuu katkeamattomana ensi vuoden eduskuntavaalien jälkeenkin ja uusi laki olisi mahdollista saada valmiiksi ensi hallituskaudella”, toteaa Rakennusteollisuus RT:n elinkeinopoliittisten asioiden johtaja Anu Kärkkäinen.

”Viiden viisaan raportissa” esitetään maankäytön strategisen suunnittelun ja velvoittavan suunnittelun erottamista toisistaan. Uudistamisen myötä syntyisi kaksi velvoittavaa kaavaa: kunnan yleissuunnitelma sekä varsinainen kaavan kehittämissuunnitelma, joka vastaisi nykyistä asemakaavaa. Merkittävä muutos nykyiseen olisi, että alueen tai rakennuspaikan yksityiskohtaisen suunnittelun eli kehittämissuunnitelman voisi laatia myös yksityinen taho, joka voisi olla maanomistaja tai -haltija, rakennusliike tai muu hankekehittäjä. Yksityisen tahon laatiman kehittämissuunnitelman hyväksyisi kunta.

”Kehittämissuunnitelman laatiminen yksityisen tahon toimesta vastaa RT:n aiemmin tekemiä esityksiä, koska se nopeutettaisi maankäytön suunnittelua ja lisäisi varsinkin yksityisen omistuksessa olevan tonttimaan tarjontaa. Näin saataisiin myös yksityisen sektorin osaamista ja resursseja hyödynnettyä tehokkaasti alueidenkäytön suunnittelussa”, Kärkkäinen jatkaa.

Selvityksen mukaan myös rakentamisen koko ketjun eri osapuolten tehtävät, roolit ja vastuut tulisi määritellä laissa nykyistä tarkemmin. Lisäksi esimerkiksi sääntelyn perustana tulisi jatkossa huomioida rakennuksen koko elinkaari, ja rakennuslupaa tarvitsisivat vain hankkeet, jotka ovat merkittäviä terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta.

”Pidän maankäytön ja rakentamisen ohjauksen uudistamisesta tehdyn raportin esityksiä erinomaisina ja toivon, että tulevaa lakia valmistellaan vahvasti sen pohjalta”, Anu Kärkkäinen summaa.


Lisätietoja: