Työturvallisuudessa kohtalokas notkahdus: Jo kolmas kuolemantapaus alkuvuonna

Kurikassa sattui torstaina 5. huhtikuuta kuolemaan johtanut työtapaturma rakennustyömaalla. Vuosi on alkanut hyvin murheellisesti, sillä se oli peräti kolmas kuolemantapaus rakennustyössä vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Vallitseva tilanne on täysin kestämätön, näin ei voi jatkua. Viimeistään nyt on kaikkien alan toimijoiden havahduttava tilanteen vakavuuteen ja ryhdyttävä toden teolla muuttamaan kehityksen suuntaa. Kysymys on ihmisten hengestä ja terveydestä.

RT:n liittoyhteisö on asettanut vuosikymmenen alussa työturvallisuuden tavoitteeksi 0 tapaturmaa vuoteen 2020 mennessä. Jäsenyrityksissä ja niiden työmailla on tehty monia toimenpiteitä sekä otettu käyttöön menetelmiä työturvallisuuden parantamiseksi. Työssä sattuneiden tapaturmien määrää on pystytty näillä toimilla vähentämään. Myös aliurakoitsijat on saatu kohtuullisessa määrin mukaan parantamaan työturvallisuutta.

Tästä huolimatta kuluvan ja edellisen vuoden aikana tapaturmatilanne on käytännössä jäänyt junnaamaan paikalleen. Erityisen huolestuttavaa on tämän vuoden alun kuolemaan johtaneiden tapaturmien määrä. Muutoinkaan tapaturmien määrää suhteessa tehtyihin työtunteihin ei ole kyetty vähentämään.

Nyt tarvitaan vielä vahvempaa sitoutumista, sinnikkyyttä sekä voimakasta asennetta turvallisen työpaikan puolesta. Jokaisen toimijan, niin yritysten johdon kuin kaikkien hankkeisiin osallistuvienkin velvollisuutena on toimia tinkimättömästi turvallisuuden parantamiseksi. Yritysjohdon vahva sitoutuminen ja turvallisuuden nostaminen ylimmäksi tavoitteeksi on ehdottoman välttämätöntä muutoksen aikaansaamiseksi.

Johdon sitoutuminen on nostettu myös tämänvuotisen yhteisen Turvallisuusviikon pääteemaksi. Sen yhteydessä jäsenyritysten johtoa sitoutetaan siihen, että työpaikoilla käytetään turvallisuushavainto- ja vaaratilanneilmoitusmenettelyjä. Nämä ovat osoittautuneet tehokkaiksi keinoiksi riskien ja tapaturmien karsimiseksi.

Tässä asiassa on vain yksi oikea tie. Meidän kaikkien tulee huolehtia siitä, että voimme jokainen päästä työpäivän jälkeen terveenä kotiin.

Harri Kailasalo
RT:n hallituksen puheenjohtaja
YIT:n Infraprojektit-segmentin johtaja