| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Talonrakennusteollisuus Pohjois-Suomi ry lahjoittaa 20 000 euroa Oulun ammattikorkeakoululle

Talonrakennusteollisuus Pohjois-Suomi ry lahjoittaa 20 000 euroa Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) varainhankintakampanjaan. Yhdistys haluaa tukea rakennusalan koulutusta Oulun ammattikorkeakoulussa.

"Oamkin rakennusalan koulutustarjonta on laaja valtakunnallisessakin mittakaavassa ja rakennusalan koulutusta tulee kehittää yhä enemmän työelämän tarpeita vastaaviksi. Talonrakennusteollisuus Pohjois-Suomi ry:n jäsenyritykset haluavat osallistua Oamkin vastinrahoituskampanjaan ja tukea 20 000 eurolla Pohjois-Suomen rakennusalan ammattikorkeakoulutuksen kehittämistä", kertoo aluepäällikkö Juha Mäntynen Talonrakennusteollisuus Pohjois-Suomi ry:stä. 

"Oamkin merkitys alueemme rakennuskoulutukselle on merkittävä. Koulutus on erinomainen ponnahduslauta rakennusalan tehtäviin. Rakentamisen tietomallintamisen koulutus on Oamkissa Suomen mittakaavassa huippuluokkaa ja toivomme, että lahjoituksemme myötä se nousee kirkkaaksi ykköseksi", Talonrakennusteollisuus Pohjois-Suomi ry:n puheenjohtaja Marko Palonen kertoo. 

Talonrakennusteollisuus Pohjois-Suomi ry:n jäsenyritykset tekevät aktiivista yhteistyötä Oamkin kanssa erityisesti tarjoamalla opiskelijoille harjoittelupaikkoja sekä päättötöiden/opinnäytetöiden aiheita. Oamk on alueen yrityksille myös merkittävä rekrytointikanava. 

­"Talonrakennusteollisuuden yritysten tekemä lahjoitus on Oamkille merkittävä luottamuksen osoitus hyvästä työstä sekä kehityksemme suunnasta. Talonrakennuksen koulutuksessa etenkin tietomallintaminen on tärkeä kehityskohde. Tämän lahjoituksen avulla pystymme panostamaan kehitystyöhön", rehtori Jouko Paaso sanoo. 

Oulun ammattikorkeakoulu aloitti varainhankintakampanjan keväällä ja varoja on kerätty yli 500 000 €. Kampanjan tarkoituksena on kehittää ja parantaa pohjoisen ihmisten mahdollisuuksia tulevaisuuden työmarkkinoilla. 

Oulun ammattikorkeakoulu kouluttaa Pohjois-Pohjanmaan alueelle vuosittain yli 1 400 uutta asiantuntijaa. Tämä on yli puolet alueella toimivien yliopistojen ja korkeakoulujen Pohjois-Pohjanmaalle tuottamasta työvoimasta. Valmistuneista opiskelijoista 80% jää alueelle töihin. Oamkin koulutusalat ovat tekniikan-, sosiaali- ja terveys-, liiketalous-, kulttuuri- ja luonnonvara-alan koulutus. Lisäksi Oamkissa toimii ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Ammattikorkeakoululle tehdyt lahjoitukset käytetään koulutuksen kehittämiseen. Valtio on varannut vastinrahoitukseen yhteensä 24 miljoonaa euroa. Vastinraha jaetaan ammattikorkeakouluille kerättyjen varojen suhteessa. Vastinraha rahastoidaan ja sen mahdollisia sijoitustuottoja voidaan kohdentaa korkeakoulun kehittämiseen. Lahjoitetut varat on tarkoitus käyttää kehitystyöhön 2018-2020 aikana.

Lisätietoja

Talonrakennusteollisuus Pohjois-Suomi ry

  • Aluepäällikkö Juha Mäntynen, 050 5481692, juha.mantynen@rakennusteollisuus.fi

Oulun ammattikorkeakoulu

  • Rehtori Jouko Paaso, 044 556 8200, jouko.paaso@oamk.fi
  • Yhteyspäällikkö Ville Kärkkäinen, 040 545 0583, ville.karkkainen@oamk.fi
  • Puheenjohtaja Marko Palonen, 050 583 9472, marko.palonen@yit.fi
  • oamk.fi/varainhankinta