| Talonrakennusteollisuus ry | Sisä-Suomi ja Pohjanmaa, Keskustoimisto

Talonrakennusteollisuuden Pohjanmaan piiri lahjoittaa 10 000 euroa SeAMKin varainkeräykseen

Talonrakennusteollisuuden Pohjanmaan Piiri ry tekee 10 000 lahjoituksen Seinäjoen ammattikorkeakoulun varainkeräykseen. Lahjoitus on osa Talonrakennusteollisuuden kampanjaa, jossa tehdään lahjoituksia yhteensä 13:lle ammattikorkeakoululle ympäri maata.

Talonrakennusteollisuus ry toimii talonrakennusalan yritysten toimialayhdistyksenä Rakennusteollisuus RT:ssä. Yhdistyksen noin 450 jäsenen joukossa ovat maan suurimmat rakennusyhtiöt sekä valtakunnallisesti kattava joukko pieniä ja keskisuuria talonrakennusurakoitsijoita.

Talonrakennusteollisuus ry:n aluepäällikkö Jari Lehtosen mukaan Pohjanmaan jäsenyritykset pitävät tärkeänä, että Pohjanmaalla on rakennusalan ammattikorkeakoulutusta.

”Talonrakentaminen on joka kunnan ja etenkin kasvavan sekä kehittyvän alueen tärkeitä perustoimintoja ja rakennusalalla on liittymäpinta suureen osaan yhteiskunnan eri toimintoja. Siten alan koulutus omalla paikkakunnalla ja siihen liittyvien eri näkökulmien laaja ymmärtäminen luo menestysedellytyksiä. Tulevaisuudessa korostuvat erityisesti älykkään elinympäristön teknologiat”, Lehtonen kertoo ja jatkaa.

”Toivomme lahjoituksen kohdistuvan talonrakentamisen tuotantoon ja digitalisaation uusiin avauksiin, johon SeAMK on varainkeräyksen profiloinut.”

YIT:n aluejohtaja Mikael Snellmanin mukaan SeAMKin monipuolinen rakennusalan koulutus vastaa hyvin työelämän tarpeita ja tukee paikallisen yritystoiminnan osaamispääomaa.

”Käytännönläheinen koulutus ja yritysten kanssa tehtävä yhteistyö luovat hyvät valmiudet tuleville osaajille. Välitöntä tarvetta on eniten työnjohtajista mutta ala on laajasti tärkeä työllistäjä tulevaisuudessakin.”, Snellman toteaa.

SeAMKin rehtori Tapio Varmola kiittää lämpimästi tekniikan alan tärkeää kumppania lahjoituksesta.

”Rakennusalan monipuolinen koulutus on yksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun avainaloista. Arvostamme lahjoitusta suuresti.”

Valtion vastinrahaan oikeuttavan varainkeräyksen määräaika lähenee vuoden loppuessa. Vastinraha kohdennetaan ammattikorkeakouluille suhteessa niiden vuoden 2018 aikana keräämään yksityiseen pääomaan.

SeAMK on syksyn aikana saanut useita lahjoituksia, jotka ovat suuruudeltaan olleet 1 000 – 20 000 euroa. Kauppatieteellistä tutkimusta tukeva Liikesivistysrahasto on lahjoittanut SeAMKille 20 000 euroa. Lahjoittajina ovat olleet myös useat seudun pk-yritykset.

”Tällä hetkellä keräämämme summa on 1 180 000 euroa. Varainkeräys on sujunut SeAMKin osalta yli odotusten, mistä suuri kiitos lahjoittaneille yhteisöille, joita on noin 60. Lahjoitukset ovat vielä mahdollisia, ja lopullisen tilinpäätöksen pääsemme tekemään tammikuun puolella”, SeAMKin vararehtori Elina Varamäki kertoo.

Lisätiedot:

Tapio Varmola
rehtori, toimitusjohtaja
SeAMK

+358408304100
tapio.varmola@seamk.fi