| Talonrakennusteollisuus ry | Keskustoimisto

Spurtin paikka – kilpailussa etsitään turvallisinta talonrakennustyömaata

Tämänvuotinen Turvallisuus alkaa minusta -työturvallisuuskilpailu on käynnistynyt ja odotettavissa on tapaturmattomia talonrakennustyömaita ja huipputuloksia. Kilpailutyömaiden hyvien turvallisuuskäytäntöjen toivotaan näkyvän laajemminkin koko rakennusalalla. Kilpailu on avoinna kaikille talonrakennustyömaille.

Vuodesta 2010 lähtien järjestetyssä työturvallisuuskilpailussa haetaan rakennustyömaata, jossa työturvallisuusasiat on hoidettu esimerkillisellä tavalla. Aiempien voittajatyömaiden taso on ollut korkea, parhailla työmailla ei sattunut yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa kilpailuvuoden aikana. Valitettavasti kaikissa rakennusyrityksissä turvallisuutta ei ole hoidettu läheskään yhtä mallikkaasti.

”Koko rakennusalan yhteisessä nolla tapaturmaa -hankkeessa yritysten aika alkaa käydä vähiin, ja alalla on vielä matkaa tavoitteeseen. Nyt on pysähdyttävä miettimään, miksi tilanne on sellainen kuin on. Tekemällä aina samalla tavalla kuin aiemminkin ei uusia tavoitteita saavuteta”, Rakennusteollisuus RT:n turvallisuusryhmän puheenjohtaja Antti Leino kannustaa tekemään muutosta.

Rakennusteollisuus käynnisti vuonna 2010 Nolla tapaturmaa 2020 -hankkeen, jonka tavoitteena on saada talonrakennustyömaiden työtapaturmat minimiin kymmenessä vuodessa.

Hyvääkin kehitystä on tapahtunut. Työtapaturmien määrät ovat tasaisessa laskussa. Viime vuoden vilkkaan rakentamisvuoden aikana sattui neljä kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. Jokainen niistä on liikaa, mutta määrä on silti vähemmän kuin koskaan aiempina vuosina. Turvallisimmissa rakennusalan yrityksissä tapaturmat on jo painettu lähelle nollaa. Silti Rakennusteollisuus RT:n kaikkien jäsenyritysten työtapaturmia kuvaava taajuusindeksi on 20:n tienoilla ja laskuvauhti Leinon mukaan turhan hidas. Koko alalla vastaava työtapaturmien määrää miljoonaa työtuntia kuvaava luku on huomattavasti suurempi, noin 60. 

”Toimet pitää kohdistaa jokaiseen työpaikkaan, työmaahan ja työtiimiin. Ilman kaikkien mukanaoloa riskitaso ei parane. Vastuu tästä herättämisestä on yritysjohdolla. Sen on sitouduttava turvallisuuden kehittämiseen tosissaan ja kirjattava ylös toimenpiteet, joilla turvallisuutta lähdetään parantamaan”, Leino alleviivaa.

Työturvallisuuden parantamiseen on Leinon mukaan olemassa kaikki tarvittavat välineet ja keinot, ne on vain otettava yrityksissä käyttöön.

”Turvallisuuden tulee olla osa yritysten jokapäiväistä normaalia työtä eikä siitä irrallaan oleva asia. Ihan kuten rakentamisen laatukin on osa tuottavuutta”, hän vertaa.

Yhtenä keskeisenä keinona kirittää nyt rakennusalan työturvallisuutta Leino pitää alan keskinäisen vuoropuhelun lisäämistä.

”Päätoteuttajayrityksen ja aliurakointiyrityksen johtohenkilöt on saatava keskustelemaan keskenään työturvallisuudesta kuten muistakin tuottavuuskehitykseen kuuluvista asioista. Ja sitoutua sen kehittämiseen”, Antti Leino sanoo. 

Tämän vuoden Turvallisuus alkaa minusta -kilpailuun ilmoittautuminen tulee tehdä 28.2.2018 mennessä. Kilpailuun osallistuneiden työmaiden turvallisuusarvioinnin suorittavat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen tarkastajat. Työturvallisuuskilpailut ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi kehittää turvallisuusjohtamista ja vaikuttaa asenteisiin.

Kilpailun toteuttavat yhteistyössä Talonrakennusteollisuus ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, INFRA ry, Rakennusliitto ry, Ammattiliitto Pro, Työturvallisuuskeskus ja Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueet.

Tietoa kilpailusta ja ilmoittautuminen: www.rakennusteollisuus.fi/turvallisuusalkaaminusta