| Talonrakennusteollisuus ry | Lounais-Suomi ja Satakunta

Alueellinen suhdannekatsaus: Satakunnan elinkeinoelämän vireys tuo töitä myös rakentajille

Merkittävimmät nousut Satakunnan seudun rakentamisessa on nähty asuntotuotannossa. Verrattaessa kuluvan vuoden toista neljännestä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, asuintalojen rakennuslupien määrä nousi 112 prosentilla. Kerrostalohuoneistojen aloituksissa nousua oli peräti 131 prosenttia.

Asuntorakentamisessa nousijoiden joukkoon kuuluvat myös rivitalot, niissä nousua vuodentakaiseen oli 37 prosenttia. Omakotitaloissa suuntaus on päinvastainen, aloituksia oli 18 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden toisella neljänneksellä. 

Vastaavana ajankohtana muun talonrakentamisen aloitukset vähenivät kaikkiaan 11 prosenttia. Julkisten palvelurakennusten aloitukset vähenivät 20 prosenttia, teollisuus- ja varastorakennusten aloituksissa laskua oli 10 prosenttia. Liike- ja toimistorakennusten kohdalla summa on puolestaan noususuuntainen, niiden aloitusmäärät lisääntyivät 7 prosenttia. 

EK:n aluebarometrin mukaan koko Lounais-Suomen seudun rakentamisen, teollisuuden ja palveluiden suhdannetilanne on lievästi heikkenemään päin. Talonrakennusteollisuuden Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluepäällikkö Markku Leppälehto suhtautuu silti asiaan maltillisen optimistisesti. 

”Satakunnan talouselämälle kuuluu sekä huonoa että hyvää. Onneksi kuitenkin enemmän hyvää. Venatorin pigmenttitehdas lopettaa Porissa, mutta BASFin akkumateriaalitehdas tulee tilalle Harjavaltaan. Raumalla telakan tilauskirja pullistelee ja kauppakeskushanke voi nytkähtää vihdoin liikkeelle, kun KHO hylkäsi kaikki siitä tehdyt valitukset. Elinkeinoelämän vireys tuo töitä myös rakentajille.” 

Rakentaminen työllisti alueella kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana keskimäärin 10 300 henkilöä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyys kasvoi lähes 2 600 henkilöllä viime vuoden vastaavan ajankohdan keskiarvoon verrattuna. Tähän lukuun ei sisälly ulkomainen työvoima, jota työvoimatutkimus ei kata. 

Viimeisen puolen vuoden suhdannetilanteelle sekä rakennuttajat että talonrakennusurakoitsijat ovat suhdannekyselyssä antaneet hyvän arvosanan. Tyydyttäväksi sen arvioivat suunnittelijat, jotka kuitenkin uskovat omien töidensä määrän pysyvän ennallaan seuraavan puolen vuoden aikana, toisin kuin rakennuttajat ja urakoitsija, jotka ounastelevat laskua töiden määrään. Kaikki osapuolet ennakoivat laskusuuntausta asuntotuotantoon, mutta korjausrakentamisen arvioidaan edelleen lisääntyvän. 

Lisätietoja: 

  • Aluepäällikkö Markku Leppälehto, 040 745 3930, Talonrakennusteollisuus ry, Varsinais-Suomi ja Satakunta
  • Pääekonomisti Sami Pakarinen, 050 343 4337, Rakennusteollisuus RT ry
  • Satakunnan suhdannekatsaus, syksy 2018