| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Rakentamista säätelevät määräykset muuttuivat asetuksiksi vuodenvaihteessa, missä mennään nyt?

Rakentamisen uusia asetuksia on sovellettava rakennushankkeissa, joiden rakennuslupa haetaan 1.1.2018 tai sen jälkeen. Haasteena soveltamiselle on ohjeistuksen ja käytännön ratkaisujen puute, asetusteksti kun on suurimmalta osin hyvin yleispiirteistä. YM:n omat ohjeet ovat vielä julkaisematta, mutta rakennusvalvonnat ovat ryhtyneet töihin.

Vuodenvaihteessa astui voimaan yhteensä 11 uutta asetusta samalla kun Rakentamismääräyskokoelman kaikki osat lakkasivat olemasta voimassa koskien uusia rakennushankkeita. Asetukset perustelumuistioineen julkaistiin marras-joulukuun aikana, joten valmistelu- tai siirtymäaikaa ei käytännössä jäänyt lainkaan. Ohjeistuksen loistaessa poissaolollaan on useat tahot yhdessä ja erikseen alkaneet tekemään omia tulkintoja ja ratkaisuja, miten asetusten vaatimuksia käytännössä sovelletaan. Uusiin asetuksiin perustelumuistioineen voi tutustua osoitteessa www.ym.fi/rakentamismaaraykset.

Ympäristöministeriön tulevista ohjeista on lausunto- tai kommenttikierroksella käynyt kolme: esteettömyysasetuksen, käyttö- ja huoltoturvallisuusasetuksen ja meluntorjunta-asetuksen ohjeet. Osa ohjeista antaa hyviä käytännön ratkaisuja ja mahdollisuuksia, mutta niin kauan kun ohjeita ei ole julkaistu, niitä ei voida käyttää. Haasteena on lisäksi se, että YM ei halua heidän ohjeistaan muodostuvan käytännön velvoitetta, vaan että heidän ohjeensa on vain yksi tapa toteuttaa asetuksen velvoitteet, muitakin on olemassa.

Rakennustarkastusyhdistys (RTY) aloitti oman jäsenistönsä keskuudessa yhteisten ohjekorttien tekemisen viime syksynä, kun heille valkeni, että ministeriön ohjeet eivät valmistu asetusten astuessa voimaan. Alun perin kymmenen suurinta kuntaa muodosti työryhmän jokaiselle uudelle asetukselle ja nyt mukana on jo 16 kuntaa, jotka ovat (ainakin johtotasolla) sitoutuneet ottamaan kortit käyttöön.

Valmiita ohjekortteja esiteltiin viime viikolla RTY:n vuosipäivillä Rovaniemellä, jossa paikalla oli noin 300 rakennustarkastajaa ympäri maan. Yhteisiä ohjekortteja on nyt julkaistu noin 30 kappaletta. RTY suosittelee jäsenilleen niiden käyttöönottoa ja soveltamista. Julkaistuihin kortteihin voi tutustua osoitteessa www.pksrava.fi (em. vasemmassa laidassa on linkki Topten-korttiluetteloon).

Tilanne uusien asetusten käytännön vaikutusten osalta on siis edelleen vaihteleva, asetuksia tarkkaan luettaessa voi erimielisyyksiä tulla niiden sisällöstä. Yksi Rovaniemen RTY-päivien johtopäätöksiä oli, että jatkossa rakennustarkastajien tulee tarkemmin rajata vaatimuksensa asetuksen vaatimuksiin, joista voi vähäisellä poikkeamalla joustaa kevyempään vaatimukseen, mutta ei kovempaan. Rakennushankkeeseen ryhtyvä saa halutessaan vaatia enemmän, mutta asetus asettaa minimin rakennustuotannolle. Aika näyttää, miten tämä periaate tulee käytännöksi.

Lisätietoja

  • Jani Kemppainen
  • asiamies
  • jani.kemppainen(@)
    rakennusteollisuus.fi

  • puh. 040 541 8090, 09 129 9284