| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Rakennusteollisuus RT ry:n jatkokoulutusrahasto jakaa apurahoja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tähtäävään jatko-opiskeluun

Rakennusalan jatkokoulutusrahaston tavoitteena on edistää rakennusalan teknologista ja liiketaloudellista osaamista alan yrityksissä. Apurahoja myönnetään väitöskirjahankkeille, joiden avulla voidaan aikaansaada merkittävää uutta osaamista rakennusteollisuuden alalle.

Tutkimusaiheiden näkökulmasta painopisteitä ovat rakentamisen prosessit, rakentamisen laatu, materiaaliteknologia, talotekniikka, ympäristöasiat, turvallisuus sekä alan tuottavuus ja liiketoiminnallinen kilpailukyky. 

Hankkeiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota hankkeen sisällön ja tulosten vaikuttavuuteen rakennusteollisuuden liiketoiminta-alueiden ja prosessien kehittämisessä sekä uusien tuotteiden ja liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämisessä. Rahoitettavilta tutkimushankkeilta edellytetään näyttöjä tutkimuksen etenemisestä. 

Vapaamuotoiset apurahahakemukset sisältäen tutkijan ansioluettelon sekä tutkimussuunnitelman, josta ilmenee hankkeen tavoitteet, pääsisältö, aikataulu sekä tulosten hyödyntämismahdollisuudet on toimitettava 31.8.2018 mennessä johtaja Jukka Pekkaselle: jukka.pekkanen@rakennusteollisuus.fi.

Jatkokoulutusrahaston rahoittajina toimivat Rakennustuotteiden Laatu Säätiö sekä Talonrakennusteollisuus ry. 

Apurahojen saajat julkistetaan marraskuussa 2018.