| Talonrakennusteollisuus ry | Itä-Suomi

Rakennusliike Lapti Oy kunnostautui Työturvallisuuskilpailun kolmoisvoittajaksi

Rakennusliike Lapti Oy kunnostautui kolmoisvoittajaksi Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen piirin vuotuisessa Työturvallisuuskilpailussa. Se voitti konsernisarjan parhaan yrityksen tittelin, parhaan runkorakennustyömaan palkinnon Kuopion Yliopistollisen Sairaalan Uusi Sydän -työmaallaan sekä erityispalkinnon eniten työturvallisuustasoaan nostaneena yrityksenä.


Rakennusliike Lapti voitti historiallisesti kolme ykköspalkintoa Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen piirin työturvallisuuskilpailussa. Kuvassa palkintoja noutaneet laptilaiset Jukka Moilanen, Jussi Heikkilä, Jari Ollikainen, Pentti Leskinen ja Hanna Tossavainen.

Konsernisarjassa kakkoseksi sijoittui Rakennusliike Peab ja kolmanneksi YIT Rakennus Oy. Parhaan sisävalmistustyömaan palkinnon sai YIT Rakennus As Oy Joensuun Aapeli -työmaallaan. Paras korjausrakennustyömaa oli NCC Suomi Oy:n kohde Osmajoentie 75 Varkaudessa. 

Pienten ja keskisuurten yritysten Työturvallisuuskilpailun voitti Savon Laaturakennus Oy. Kakkoseksi tuli Rakennustyö Salminen Oy sekä kolmanneksi Maalaus ja Saneeraus Konttinen Oy. 

Pk-yrityssarjassa parhaan perustus/runkotyömaan palkinnon sai Rakennustoimisto K. Tervo Oy:n työmaa Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin kohteessa Opiskelijakatu 7:ssa. Paras sisävalmistustyömaa oli Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy:n Tuomikujan päiväkoti sekä paras korjausrakentamistyömaa Maalaus ja Saneeraus Konttisen Kuopion Musiikkikeskuksen perusparannushanke. 

Vuodessa paljon aikaan 

Rakennusliike Lapti Oy:n valtakunnallinen työturvallisuuspäällikkö Jukka Moilanen kertoo, että kisamenestyksen takana on runsas vuosi sitten käynnistynyt määrätietoinen työturvallisuuden kehitysprojekti. Sen taustalla oli aiempia työtapaturmia sekä yritysjohdon halu parantaa työnantaja- ja urakoitsijaimagoa. 

– Teimme ensin loppuvuodesta 2017 tilannekartoituksen. Sen jälkeen aloitimme laajan, kaikkia henkilöstöryhmiä koskevan työturvallisuuskoulutuksen. Kysyimme työntekijöiltä ja -johtajilta, missä on korjaamista. Rohkaisimme turvallisuushavaintojen tekoon ja turvallisuuspuutteiden esille nostoon, koska edellisvuonna havaintoja ei tehty yhtään, kertoo Jukka Moilanen. 

Hän muistuttaa, ettei työturvallisuuden kehittäminen alkanut tyhjästä, sillä Lapti voitti 2016 pk-yritysten sarjan Itä-Suomen työturvallisuuskisassa. 

– Raju kasvumme on tuonut uusia haasteita työturvallisuudelle, koska työmaita, työntekijöitä ja aliurakoitsijoita on tullut paljon lisää. Muutosvastarintaa ei ole ollut juurikaan ja alihankkijatkin ovat alkaneet käyttää paremmin suojavälineitä. 

– Olen saanut positiivista palautetta, kun työmaan ulkopuolinen asiantuntija tulee opastamaan rakentavalla otteella. Merkitystä oli myös laadukkaiden suojavarusteiden hankinnalla, tähdentää Moilanen. Hän on tavallaan itsekin investointi, sillä aiemmin ei Laptilla ollut valtakunnallista työturvallisuuspäällikköä vaan asia oli varatoimitusjohtajan yhtenä tehtävänä. 

Laptin Itä-Suomen tuotantojohtaja Jussi Heikkilän mukaan työturvallisuusasiat otetaan nykyisin esille lähes joka palaverissa ja vieläpä ensimmäisenä asialistalla. Niitä käsitellään heti työmaiden ja urakoiden aloituspalavereissa, koska myöhemmin on linjaa vaikea tiukentaa. Kaikki uudet työntekijät perehdytetään kunnolla turvallisuusasioihin heti työmaille tullessa. Suojavarusteiden laadusta ja määrästä ei tingitä. Tärkeää on niiden hyvä saatavuus ja käytettävyys työnteossa. 

Laptin Itä-Suomen turvallisuuspäällikkö Pentti Leskinen korostaa opastavaa ja avointa - ei rankaisevaa - puuttumista epäkohtiin. Tavoitteena on saada Laptin työmaat samantasoisiksi ja -näköisiksi työturvallisuudessa kautta maan. Parhaana itäsuomalaisena runkotyömaana palkittu KYSin Uusi Sydän -kohde Kuopiossa kamppailee Laptin Oulun Tuiran asuntokohteen kanssa jopa valtakunnallisen kilpailun kärkisijoista. 

– Pieniä ”porkkanoitakin” voidaan käyttää työturvallisuuden parantamiseen. Tuloksia on tullut myös työmaiden siistiytymisessä, oma-aloitteisuudessa sekä työkaverista huolehtimisessa. ”Ei kuulu minulle ” -asenne on kadonnut. Turvallisuuteen pitää ottaa päättäväinen mutta leppoisa ote niin, ettei siitä tule pelottavaa eikä vastenmielistä. Kuopion Työturvallisuuden harjoitusalueella käynti on konkretisoinut asiaa hyvin, tähdentää Leskinen. 

Työsuojeluvaltuutettu ja henkilöstön edustaja Jari Ollikainen muistuttaa yritysjohdon sekä esimiesten tuesta, koska ilman niitä ei turvallisuustyöllä ole menestymisen mahdollisuuksia. 

– Laptissa olemme ottaneet AVIn TR-mittauskriteerejä tiukemman linjan. Niinpä oman TR-mittauksen keskiarvo oli Itä-Suomen työmaillamme 94, kun AVI mittasi voittotulokseksemme 96 ja risat. Olen huomannut tehokkaaksi toimintatavaksi antaa viikko korjausaikaa työmaille, jossa TR-mittaustulos alitti 90 prosenttia ensimmäisellä tarkastuskerralla. Raportoin sitten tuon rajan alittaneen sekä korjaukset sisältävän mittaustuloksen.  Yleensä asiat laitetaan jämptisti kuntoon ennen toista tarkastuskertaa, sanoo Ollikainen. 

Ollikainen ja Leskinen pitävät erinomaisena turvallisuustyövälineenä kännyköihin ja tabletteihin ladattavia Kymppi Pro- ja turva-app -sovelluksia, joilla dokumentoidaan turvallisuushavainnot kiistattomasti ja konkreettisesti. Muutenkin TR-mittausten teko on heidän mielestään helpottunut. Samoin työturvallisuuden ”pelikirjan” eli kymmenen kohdan toimintaohjelman käyttöönotto ja sitouttaminen allekirjoituksilla toimii hyvin. Uutena informaatiovälineenä on tullut taukotiloihin iso taulu-TV. Siinä kiertää esimerkiksi TR-mittausten tuloksia ja tietoa monista muistakin asioista tavanomaista ”aanelosta” havainnollisemmin. 

Uusia menestyjiä kilpailussa 

Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen piirin aluepäällikkö Kimmo Anttosen mukaan tämän vuoden kilpailussa oli merkittävää uusien menestyjien vahva nousu ylivoimaisen voiton vieneen Rakennusliike Lapti Oy:n johdolla. Pk-yrityssarjassa sen sijaan oli kärki erittäin tasainen. 

– Huikeaa on, ettei Laptin Kuopion seudun työmailla ole sattunut yrityksen omille työntekijöille yhtään työtapaturmaa vuoden alusta. Se kertoo, että tuloksia voi syntyä nopeasti, kun toimitaan tavoitteellisesti ja oikein menetelmin, erityisesti pätevällä turvallisuusjohtamisella. Toisaalta menestys ei välttämättä jatku, jos jäädään lepäämään laakereille. 

– Valtakunnallisesti rakennusalan työturvallisuudessa on edelleen parantamista ja sen eteen on ponnisteltava jatkuvasti. Tuloksissa näkyy työturvallisuudesta vastaavien henkilöiden työpanos, vaikka koko henkilöstön asenne ja toiminta ratkaiseekin lopulta. Yksittäisenä asiana putoamissuojaus erottelee selkeimmin hyvät ja heikommat yritykset ja työmaat, kertoi Anttonen. 

Tuloksia esitelleen Itä-Suomen aluehallintovirasto AVIn työsuojelun vastuualueen johtaja Markku Rautio kertoi heikommin kilpailussa menestyneiden yritysten parantaneen edellisvuosista mittaustuloksiaan, mikä on hyvä asia. Parhaiden tulostaso on pysynyt edelleen erittäin korkeana ja suunnilleen ennallaan. Hajontaa oli kuitenkin edelleen melkoisesti parhaiden ja heikoimpien kesken. 

Rakennusliiton itäisen toiminta-alueen päällikkö Marko Niskanen muistutti työpaikkaohjaajien tärkeästä roolista työturvallisuuden teroittamisessa työharjoittelijaopiskelijoille, koska heillä ei ole vielä kokemusta työmaiden toiminnasta ja suojavarusteista. Rakennusalan ammattiin opiskelusta jopa yli 70 prosenttia tapahtuu jo työmailla. Niskanen toivoi myös järjestäytymättömien työnantajien parantavan työturvallisuutta järjestäytyneiden tasolle, vaikka ne eivät kilpailuun osallistukaan. 

Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen piiri järjestää ensi vuonnakin työturvallisuuskilpailun AVIn kanssa. Lisähuomiota kiinnitetään mm. työmaiden taukotiloihin. Itä-Suomi on AVIn johtaja Markku Raution mukaan työturvallisuuskilpailun järjestämisessä ja kehittämisessä koko maan eturiviä.

Katso myös:

Haastattelu (12.12.2018): Tapaturmien torjunta on työturvallisuuspäällikkö Jukka Moilasen missio

Teksti ja kuva: Ilpo Lommi