| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Rakennusalan työehtosopimukset paketissa

RT on saavuttanut neuvottelutuloksen Ammattiliitto Pron kanssa toimihenkilöiden työehtosopimuksista. Se noudattaa työntekijäsopimusten tavoin kustannusvaikutuksiltaan yleistä linjaa. RT:n neuvottelemat rakennusalan ja rakennustuoteteollisuuden kaikki työehtosopimukset on nyt hyväksytty.

Rakennusalan ja rakennustuoteteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksista saavutettiin neuvottelutulos perjantaina 25.5. Rakennusalan sopimus koskee talonrakennuksen, maa- ja vesirakennusalan, asfalttialan, vedeneristysalan ja maalausalan toimihenkilöitä. Asianomaisten alojen työnantajaliitot ovat hyväksyneet neuvottelutulokset ja Ammattiliitto Pron hallitus hyväksyi tuloksen 1.6. 

Vanhojen toimihenkilösopimusten voimassaolo päättyi huhtikuun lopussa ja uudet sopimukset ovat voimassa 1.5.2018-30.4.2020. Sopimusten kustannusvaikutus sopimuskaudelle on 2,2 prosenttia eli kevään yleisen linjan mukainen. 

Toimihenkilöiden palkkoja korotetaan kesäkuun alusta 2,0 prosentin yleiskorotuksella ja seuraavan kerran vuoden 2019 joulukuun alusta 1,4 prosentilla. Vaativuusluokkapalkkoja korotetaan samoista ajankohdista lähtien 3,5 prosentilla. Kun vaativuusluokkapalkat nousevat enemmän kuin yleiskorotus, on muita palkanosia leikattava niin, että henkilön palkka nousee vain yleiskorotuksen verran. Tällaisesta muun palkanosan ja henkilökohtaisen palkanosan leikkautumisesta on neuvottelutuloksessa sovittu ja siitä annetaan tarkempia ohjeita jäsenliittojen jäsentiedotteissa. Samoin sopimuksien tekstimuutoksista on tietoa jäsentiedotteissa. 

Neuvottelutulokset koskevat toimihenkilöitä, ylemmille toimihenkilöille RT:n toimialoilla ei ole solmittu työehtosopimusta.