| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Rakennusala kiinnittää huomiota putoamissuojauksiin

Viime viikkojen aikana Suomen rakennustyömailla on sattunut useita, jopa kuolemaan johtaneita työtapaturmia. Hyvin moni sattuneista tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista on liittynyt putoamissuojauksen puutteellisuuteen.

Tämän vuoksi rakennusalan järjestöt ja liitot, eli Rakennusteollisuus RT, Pro ja Rakennusliitto kehottavat kaikkia rakennustyömailla työskenteleviä tarkkailemaan ja tehostamaan erityisesti putoamissuojausta. Yritysten ja työmaiden työsuojeluorganisaatioiden ihmisiä kehotetaan tarkastamaan työmailla henkilökohtaisten putoamissuojainten oikea käyttö; mihin ja miten työntekijä kiinnittää putoamisen estävät valjaat. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää siihen, onko työntekijöillä käytössä käyttötarkoitukseen soveltuvat valjaat ja osaako työntekijä pukea ne oikein päälle.

Järjestöjen tarkoituksena on kiinnittää huomiota putoamisen estävien valjaiden oikeaan käyttöön ja estää lisätapaturmien syntyminen.