| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Kantavien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelmasta on julkaistu malliasiakirja

Marraskuussa 2017 TopTen-rakennusvalvonnat antoivat yhteisen ohjeistuksen kantavien rakenteiden laadunvarmistukseen liittyvistä erityistoimenpiteistä.

Osana näitä toimenpiteitä ilmoitettiin vaatimus tehdä kantavien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelma kaikissa rakennushankkeissa, joiden aloituskokous pidetään vuonna 2018 tai myöhemmin. Vapautuksen tästä vaatimuksesta saivat normaalirakenteiset pientalot, pienehköt varastorakennukset ja maatalouden tuotantorakennukset. Samalla rakennusalaa suositeltiin tekemään malliasiakirja laatusuunnitelman tekemiseksi.

Työ aloitettiin hieman ennen vuodenvaihdetta ja ensimmäinen versio dokumentista on nyt julkaistu. Dokumentin lisäksi myös nimetyn asiantuntijan lausunnolle on tehty mallipohja. Tiedostot sisältävät myös ohjeistusta niiden käyttöön sekä vastuutahoihin. Dokumentteja päivitetään käyttäjäpalautteen pohjalta muutaman kerran vuodessa palautteen ja kommenttien määrästä riippuen.

Molemmat dokumentit ovat osoitteessa http://www.henhelpdesk.fi/kantavien-rakenteiden-toteutuksen-laatusuunnitelma.html

Lisätietoja: