| Rakennustuoteteollisuus RTT ry | Betonijaosto, Rakennusmateriaalit-jaosto

Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2017 on ratkaistu

Vuoden 2017 arkkitehtiopiskeljoiden ideakilpailun (1.6. – 29.9.2017) kohde oli Espoon Asunnot Oy:n omistama kerrostalokortteli Espoon Iivisniemen lähiössä. Kilpailuun saapui 11 ehdotusta. Kilpailun parhaimpina palkintoina jaettiin kaksi II-palkintoa (á 2500 €), nimimerkeille ”Latvus”, tekijänä Juha Riihelä Tampereen teknillisestä yliopistosta ja ”Pilke”, tekijänä Terhi Koivisto Oulun yliopistosta. Kolmannen palkinnon (1500 €) sai nimimerkki ”Viivakoodi”, tekijänä Olli Pasanen Tampereen teknillisestä yliopistosta. Palkintolautakunta piti kilpailun yleistasoa varsin korkeana. Ehdotuksissa oli perehdytty kiitettävästi kilpailun tavoitteisiin ja mukana oli ennakkoluulottomia ehdotuksia niin energiatehokkuuden, materiaalinkäytön kuin teknisten ratkaisujen suhteen.

Kerrostalon korjauksen suunnittelukilpailu on Julkisivuyhdistys ry:n rahoittama perinteinen korjausrakentamisen ideakilpailu Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ja Oulun yliopiston arkkitehtikoulujen opiskelijoille. Vuosittaisen kilpailun tarkoitus on tuottaa korkeatasoisia, monipuolisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita 1960–1980-luvuilla rakennettujen lähiökerrostalojen julkisivujen energiakorjauksiin sekä hissien ja lisäkerrosten rakentamiseen.

Kilpailun palkintolautakunta totesi parhaimmista töistä seuraavaa:

”Latvus”: Tyylikäs ja selkeä kokonaisuus on mielenkiintoinen ja kaupunkikuvallisesti hallittu. Persoonallinen parvekeratkaisu parantaa energiatehokkuutta säilyttäen uudella tavalla nauhaikkunoista tunnusomaisen vaakasuuntaisen arkkitehtuurin. Lisäkerrokset on toteutettu kevyen elegantisti. Teräväreunaisiksi ohenevat seinät ovat taitava yksityiskohta suunnitelmassa. Lisäkerroksissa sisäänvedot ja kaksikerroksiset huoneistot tuovat monipuolisuutta ja vaihtelua asuntosuunnitteluun. Hissi on tehokkaasti ratkaistu ja sen lisäys on onnistuttu toteuttamaan ansiokkaasti ilman uutta vertikaalia teemaa julkisivussa. Ehdotus on teknisesti ja toteutuksen kannalta mietitty.

”Pilke”: Kiinnostava ja hallittu julkisivujen käsittely on tuottanut kauniin harmonisen lopputuloksen. Sommitelma ja mittasuhteet ovat kunnossa ja valoleikittely kekseliäs idea: on mietitty myös pimeää vuorokauden- ja vuodenaikaa. Uudisosan parviratkaisuissa on hyvää tilallisuutta ja asuntosuunnittelun mitoitus toimii. Hissi on toteutettu säästeliäästi ja hyvin niin, että siitä ei aiheudu julkisivuun ylimääräistä vertikaaliaihetta. Ratkaisu on toimiva myös energiatehokkuuden näkökulmasta. Pihasuunnittelu on tässä ehdotuksessa erityisen ansiokasta. Suunnitelma on kokonaisuudessaan monipuolinen. 

Kerrostalokorjauksen ideakilpailu 10. kerran
Kilpailun järjestivät yhteistyössä Julkisivuyhdistys ry, Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laboratorio, Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitos ja Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunta sekä Espoon Asunnot Oy. Ideakilpailu järjestettiin 10. kerran.

Palkintolautakuntaan kuuluivat:

  • Markku Karjalainen, rakennusopin professori, TTY, Arkkitehtuurin laboratorio, palkintolautakunnan puheenjohtaja
  • Satu Huuhka, korjausrakentamisen tutkijatohtori, TTY, Arkkitehtuurin laboratorio
  • Kimmo Lintula, rakennusopin professori, Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos
  • Anu Soikkeli, korjausrakentamisen dosentti, yliopisto-opettaja, Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta
  • Jaana Hellinen, rakennuttaja-arkkitehti, Espoon Asunnot Oy
  • Mervi Hokkanen, aluearkkitehti, Espoon kaupunki, kaavoitustoimi
  • Leena Jaskanen, kaupunkikuva-arkkitehti, Espoon kaupunki, rakennusvalvontavirasto
  • Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT, Julkisivuyhdistys ry:n edustaja
  • Toni Pakkala, DI, TTY, Rakennustekniikan laboratorio, Rakenteiden elinkaaritekniikka, Julkisivuyhdistys ry:n edustaja

Ensimmäisen kerran kerrostalon korjauksen ideakilpailu järjestettiin vuonna 2002.

Lisätietoja kilpailusta:

- Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT, Julkisivuyhdistys ry, puh. 040-900 3577

- Toni Pakkala, DI, TTY, Rakennustekniikan laboratorio, Julkisivuyhdistys ry, puh. 040-198 1962

- Markku Karjalainen, rakennusopin professori, TTY, Arkkitehtuurin laboratorio, puh. 040-5832 127 

Kuva-aineistoa ja lisää kilpailusta:

http://www.julkisivuyhdistys.fi/kilpailuja/