| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Jäämerenratahanke on Suomen ja koko Euroopan tulevaisuudelle tärkeä ja strateginen

Suomen ja Norjan ministerit julkistivat 9.3. Suomessa ja Norjassa yhteisen näkemyksen Jäämerenratahankkeen tilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Arktisen talousneuvoston puheenjohtaja, Arctia Oy:n toimitusjohtaja Tero Vauraste pitää julkaistua kannanottoa erinomaisena vastauksena pitkän aikavälin näkymään Arktisen alueen erityismahdollisuuksista Suomelle ja Euroopalle.

”Jäämerenratahanke on nähtävä eurooppalaisena strategisena investointina tulevaisuuteen, sillä se avaa uusia kestävän kasvun mahdollisuuksia ja kehittää liikenneinfrastruktuuria kestävällä tavalla. Kirkkoniemi näyttää vahvalta linjausvaihtoehdolta nyt tehdyn selvityksen perusteella, ja se on myös Koillisväylän asteittaisen avautumisen ja Euroopan TEN-T liikenneverkon näkökulmasta looginen”, Vauraste toteaa.

Keskeiset elinkeinoelämän järjestöt - Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, Matkailu- Ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Rakennusteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry sekä Suomen Yrittäjät ry -toteavat yhdessä, että Jäämerenratahanke tulee nähdä osana Euroopan TEN-T-liikenneverkon kehittymistä, ja sillä on uutta elinvoimaa tuovaa strategista merkitystä. Ratayhteys voisi hyödyttää kaivos-, metalli- ja metsäteollisuutta, logistiikka-alaa ja matkailua, testitoimintaa sekä paikallisia pk-yrityksiä, joille rata avaisi uusia kasvumahdollisuuksia.

Kirkkoniemen linjauksen nouseminen ykkösvaihtoehdoksi Suomen maaperällä ei tullut järjestöille yllätyksenä, ja selvityksessä sitä vaihtoehtoa puoltavat argumentit olivat painavia. Keskuskauppakamari, Rakennusteollisuus ry ja Arktinen talousneuvosto pitävät myös selvityksessä esitettyä Kirkkoniemi-linjausvaihtoehtoa hyvänä ja kannattavat hankkeen edistämistä ja tarkempien selvitysten tekemistä.

Jäämerenratahanke on ollut tiiviisti Arktisen talousneuvoston suomalaistoimijoiden agendalla viime kesästä saakka, ja useaa Suomen elinkeinoelämän järjestö on jo aiemmin ottanut kantaa ratahankkeen perusteellisen selvityksen ja strategisen suunnittelun puolesta. 


Tero Vauraste
Arktisen talousneuvoston puheenjohtaja
Arctia Oy:n toimitusjohtaja


Arktinen talousneuvosto on yritysten ja elinkeinoelämän foorumi joka edistää kestävää taloudellista kasvua arktisilla alueilla. Tero Vauraste toimii Suomen arktisella puheenjohtajuuskaudella 2017-2019 Arktisen talousneuvoston puheenjohtajana. Talousneuvoston toimintaan Suomessa osallistuu suomalaisyrityksiä sekä keskeisiä elinkeinoelämän järjestöjä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Arktisen talousneuvoston Suomen taustaryhmän puolesta Liiketoimintajohtaja Pekka Pokela, Gaia Consulting Oy, p. +358 40 544 1582.