| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Hartela kasvattaa tulevaisuuden rakentajia

Rakennusteollisuus RT ry:n projektipäällikkö Vesa Taskinen on viime keväästä lähtien selvittänyt ja kehittänyt rakennusalan yritysten mahdollisuuksia ottaa vastaan työelämään tutustujia.

Hartela on ensimmäisten rakennusalan yritysten joukossa avannut ovensa nuorille työelämään tutustujille. Hartelalle TET-harjoitteluun pääsivät 15-vuotiaat Oiva Ylönen ja Santeri Leskinen.

"Yksi keskeisimmistä kysymysmerkeistä TET-harjoittelussa rakennusalalla on liittynyt työturvallisuuteen. Kun siihen alkoi löytyä ratkaisuja, alkoivat myös alan edelläkävijäyritykset, kuten Hartela, uskaltautua yhteistyöhön koulujen kanssa", kertoo Vesa Taskinen. 

Santeri ja Oiva pääsivät harjoittelijoiksi Hartelan pääkonttoriin läheisestä Pohjois-Haagan yhteiskoulusta. Aloite TET-harjoittelusta rakennusalalla tuli koulun oppilaanohjaajalta. Opon yhteydenoton jälkeen asiat etenivät joutuisasti ja Hartelassa järjestettiin Oivalle ja Santerille kahden viikon pituinen harjoittelujakso.

Työnohjaus ensiarvoista

Hartelassa poikien ohjaajana toimiva Markku Utriainen kertoo, että nuoret eivät harjoittelujaksolla tehneet varsinaista rakennustyötä, mutta pääsivät kuitenkin kahtena päivänä apumiehiksi työmaalle. 

Santeri ja Oiva ovat itse kirjanneet muistiin harjoittelunsa vaiheita ja työtehtäviä:

Maanantai

  • perehdytys Hartelaan yrityksenä
  • työasujen ja henkilösuojainten hankinta
  • kehityspäällikköä avustavia tehtäviä; Painiityn aluerakentamishankkeeseen tutustuminen sekä prosessikuvauksen ja dokumenttilistauksen läpikäynti 

Tiistai

  • repijälaatikoiden vienti arkistoon ja vanhojen arkistojen tuhoaminen
  • perehtyminen rakentamisen jälkeisiin vastuisiin ja dokumenttien arkistointiaikoihin
  • urakkakohteiden ja omaperusteisten kohteiden eroavaisuuksien selvittäminen 

Keskiviikko

  • päivä rakennustyömaalla: työmaaperehdytys, roskien raivaus ja kellarihäkkien tyhjennys

Torstai

  • päivä rakennustyömaalla: roskien raivaus ja kellarivaraston tyhjennys sähkötarvikkeista

Perjantai

  • päivä autolähetin mukana: tutustuminen loppuvaiheen toimisto- ja asuinrakennuskohteeseen

Oivan ja Santerin toinen viikko TET-harjoittelua on vielä edessäpäin. Tehtävälistalla on ainakin asuntomarkkinointiin ja asuntokohteisiin tutustumista. Lisäksi pojat tulevat tutustumaan suuren yrityksen hallintoon esimerkiksi selvittämällä, miten lasku kiertää organisaatiossa. 

Miten TET eroaa koulunkäynnistä?

Kysymys koulun ja työelämän eroista sai pojat mietteliääksi.

"Koulupäivät etenevät lukujärjestyksen mukaan, joten työelämän yllätyksellisyys tuntuu kiinnostavalta. Kouluun verrattuna työpaikalla on ollut huomattavasti enemmän näkemistä ja tekemistä", Oiva ja Santeri pohtivat.

Molemmat pojat ovat aikeissa mennä peruskoulun jälkeen lukioon. Oiva, jonka vaari on rakennusmestari ja isovaari oli kirvesmies, käy koulua matematiikkapainotteisella luokalla. Näin ollen insinööritieteet ja rakennusala voivat hyvinkin siintää hänen tulevaisuuden suunnitelmissaan.

Kuten pojat itsekin, myös Markku Utriainen näkee TET-harjoittelun erinomaisena mahdollisuutena kasvattaa nuorten työelämätietoisuutta, josta yläkouluikäisillä ei vielä muutoin ole omakohtaista kokemusta. 

Lisätietoja:

Janne Suntio
Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry
050 449 7559 / janne.suntio@rakennusteollisuus.fi