| Rakennustuoteteollisuus RTT ry | Betonijaosto

Vuoden 2017 Paalutustyömaa on Vermontien paalulaatta Espoossa

Paalutustyö on vaativa työvaihe, joka vaatii korkeaa ammattitaitoa ja oikeanlaista kalustoa. Vuoden paalutustyömaa valittiin nyt viidennen kerran. Tällä kertaa valintaan vaikutti muun muassa voittajakohteessa esiin noussut hyvä suunnittelu ja työturvallisuus.

Espoon Leppävaarassa sijaitseva Vermontien paalulaatta on valittu Vuoden 2017 Paalutustyömaaksi. Se on osa Vermontien eteläosan ja sen sivukatujen rakentamishanketta. Kohde liittyy Leppävaaran alueen kehittämishankkeeseen, jossa Perkkaan ja Vermon raviradan väliin rakennetaan uusi kaupunginosa 5 000 asukkaalle.

Voittajakohteen paalutusurakka kesti 5 kuukautta ja siihen sisältyi 3445 teräsbetonista lyöntipaalua, yhteispituudeltaan 64 km. Lähes kaikki paalut olivat jatkettuja, joten jatkoskiilojakin kului peräti 11 900 kappaletta.

Alueella oli erittäin pehmeä maaperä, minkä hankaloitti työskentelyä, paalutus tapahtuikin osittain aluslavojen päällä. Kohteessa käytettiin erikoispaaluja, sillä maaperätutkimuksissa alueella havaittiin kohonneita kloridipitoisuuksia ja suunnitelmissa päädyttiin normaalista poikkeavaan rasitusluokkayhdistelmään XC2, XA2, XD1, eli paalujen tulee kestää maaperästä aiheutuva sulfaatti- ja kloridirasitus. Tämä edellytti paalutoimittajalta pikaista uusien paalutuotteiden suunnittelua laskelmineen ja erikoisteräsosineen, sekä tehtaalla tehtäviä muutoksia valmistusprosessiin.

Paalutustyön ajoitus riippui osittain työaluetta ympäröivistä rinnakkaisurakoista, mikä aiheutti toistuvia muutoksia paalutusjärjestyksen ja erikoispaalujen valmistuksen ohjaukseen ja suunnitteluun. Paalutoimittaja pystyi kuitenkin reagoimaan näihin kiitettävästi.

Vermontien hankkeen tilaaja on Espoon kaupunki ja pääurakoitsija Lemminkäinen Infra Oy, jonka kokonaisurakkaan paalulaattaosuus sisältyi. Paalutustyön urakoi E.M. Pekkinen Oy. Tieurakan rakenne- ja pohjarakennussuunnittelun on suorittanut Ramboll Finland Oy. Rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2017 ja kokonaisurakan arvo on 14,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2017 Paalutustyömaan valinta päätyi Vermon paalulaattaan erityisesti siksi, että paalutustyö oli organisointu erinomaisesti ja yhteistyö eri osapuolten välillä oli sujuvaa. 

Tuomariston muita perusteluja vuoden 2017 Paalutustyömaan valinnalle:

 • Laadukas lopputulos varmistettiin ammattitaitoisten paalutuskonekuljettajien ja työnjohdon ennakoivalla työnsuunnittelulla ja ajantasaisella viestinnällä paalutehtaan suuntaan. Näin voitiin hyödyntää täysimääräisesti teräsbetonipaalujen kilpailukykyiset ominaisuudet ja muuntautumiskyky olosuhteiden sekä muuttuneiden työmaan suunnitelmien mukaisiksi.
 • Ennakkosuunnittelu oli tehty huolellisesti ja koepaalutus oli riittävän laaja.
 • Paalutilaukset ja valmistus toteutettiin lohkoittain koepaalutusten perusteella arvioituihin paalupituuksiin ja –määriin perustuen, näin varmistettiin virheettömät ja täsmälliset paalutoimitukset varusteineen.
 • Kohteessa edellytettiin uusien erikoispaalutyyppien tuotanto- ja käyttövalmiutta nopealla aikataululla.
 • Työtapaturmilta vältyttiin, sillä työturvallisuus oli mietitty ennakolta huolellisesti ja toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. 

Aiemmat Vuoden Paalutustyömaat ovat Metsä Fibre Oy:n Äänekosken biotuotetehdas, Äänekoski (2016), Itä-Helsingin uusi keskus, Helsinki (2015), Turvesolmun eritasoliittymä ja Turveradantie, Espoo (2014) sekä Kauppakeskus Puuvilla, Pori (2013).

Valinnan suoritti Betoniteollisuus ry:n paaluvaliokunta, joka koostuu betonipaaluteollisuuden edustajista.  Tuomariston puheenjohtajana toimi paaluvaliokunnan puheenjohtaja Reijo Mustonen.

Paalutushankkeen toteuttajat:

 • Rakennuttaja:                              Espoon kaupunki
 • Pääurakoitsija:                             Lemminkäinen Infra Oy
 • Paalutusurakoitsija                      E.M. Pekkinen Oy
 • Pohjarakennussuunnittelija        Ramboll Finland Oy
 • Rakennesuunnittelija                   Ramboll Finland Oy
 • Paalutoimittaja                            HTM Yhtiöt Oy

Lisätietoja: Betoniteollisuus ry, Ari Mantila, puh 09 129 94 10.

Kuvia työmaalta ja palkituista voi ladata tästä linkistä:

https://rakennusteollisuus.kuvat.fi/i/a11799dbf658c2503bbcc1740cae28d0