| Talonrakennusteollisuus ry | Itä-Suomi

Skanska-konserni torjui työtapaturmapeikkoa Kuopiossa

Skanska Talonrakennus Oy on pudottanut Skanska-konsernin tapaturmataajuuden alle kymmenesosaan entisestä viimeisten 15 vuoden aikana. Valtakunnallisesti, alihankkijat mukaan lukien, tapaturmataajuus on enää kuusi työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti.

– Lukema ei ole riittävä. Meidän on yhä pyrittävä kohti tapaturmattomuutta ensi vuosikymmenen alkuun mennessä. Yksikin tapaturma on liikaa. Työturvallisuudessa on tärkeää avoin ja tehokas yhteistyö kaikkien rakennusalan toimijoiden kesken kilpailuasetelmasta huolimatta, tähdensi Kuopion Työturvallisuuden harjoitusalueella konsernin valtakunnallisen koulutustilaisuuden avannut Tuomas Särkilahti.

Tilaisuudessa evästettiin 60 osallistujaa työturvallisuusjohtamisesta, kuormien kuten rakennuselementtien purkamisesta ja välivarastoinnista sekä työ- ja suojavarusteiden käytöstä.

Skanska Talonrakennuksen työsuojelupäällikkö Matti Eronen korosti, että pieniinkin työtapaturmiin, vähältä piti -tapahtumiin, vaaranpaikkoihin ja riskeihin pitää reagoida jämerästi. 

– Puuttumiskynnys pitää olla äärimmäisen matala. Työturvallisuushavainnot kuuluvat kaikille. Niillä estetään onnettomuuksia etukäteen. Suojavarusteilla torjutaan ja lievennetään vahinkoja.

– Yleisimmät työtapaturmat ovat pysyneet samoina: putoamiset korkealta tai kaivantoon, kaatumiset, kompastumiset ja viiltämiset. Myös lastien purkamisissa työmailla sattuu liikaa onnettomuuksia. Talonrakennusteollisuus ry:n tilastojen mukaan suurimmassa vaarassa rakennusalalla ovat kädet. Lähes puolet työtapaturmista kohdistuu niihin ja lähes kolmannes sormiin. Puukot ja mattoveitset ovat vaarallisimmat työvälineet, muistutti Eronen.

Matti Eronen kertoi turvallisuusjohtamisesta Skanskan omalla rastilla Kuopion Työturvallisuuden harjoitusalueella.

Välittämisen kulttuuria ja oikeaa asennetta

Matti Eronen korosti välittämisen kulttuuria työmailla eli huolenpitoa itsensä lisäksi kavereista.

– Työnantajalle kuuluu lain mukaan huolehtimisvelvoite työn turvallisuudesta, mutta käytännön toteutus on myös työntekijöiden ja -johdon vastuulla. Työnjohdolta edellytetään tarkkaa turvallisuusjohtamista eli työturvallisuussuunnitelmaa ja sen toteuttamista kuten työvaiheisiin ja työvälineisiin perehdyttämistä, jatkuvaa valvontaa unohtamatta. Työturvallisuuspuutteet syntyvät useimmiten heikoista asenteista, huomautti Eronen.

Hyvä työturvallisuus edellyttää hänen mukaansa osaamista ja työturvallisuusasioiden tuntemista.

– Skanskan sopimusasiakirjoissa on vaatimukset työturvallisuudesta, työympäristöstä, käytettävistä tuotteista ja materiaaleista sekä tavarantoimituksista ja kuormien purusta. Meillä on kaikille avoimia maksuttomia palveluja turvallisuusasioiden oppimiseksi ja tiedon jakamiseksi. Uusi perehdytysportaali on tarkoitettu yhteistyökumppaneillemme kuten aliurakoitsijoille, tavarantoimittajille, oppilaitoksille, suunnittelijoille ja harjoittelijoille. Turvallisuuspakasta löytyvät tärkeimmät rakennustyömaan turvallisuussäännöt maksuttomasti.

Skanskan työturvallisuustapahtumassa jaettiin käytännön turvatietoa mm. kuormien oikeasta purkamisesta rakennustyömailla.

Harjoitusalueen käyttö kasvussa

Elokuussa käyttöön vihitty Kuopion Työturvallisuuden harjoitusalue on ahkerassa käytössä Pelastusopiston projektipäällikkö Maarit Mannisen mukaan.

– Alueella on vieraillut noin 700 henkilöä ja siellä on pidetty isojakin koulutustilaisuuksia. Sopimuskumppaneistamme on koulutettu yli 90 henkilöä kouluttajiksi. Työturvallisuuden harjoitusalueella on 32 vuosimaksullista sopimuskumppania. Ensi vuonna kumppaniverkosto ja koulutusrastien määrä kasvavat ja nykyrastit kehittyvät, kertoi Manninen.

Kuopion Putkiapu Oy:lle turvallisuuspalkinto

Skanska-konserni palkitsi Kuopion Putkiapu Oy:n työturvallisuusasioissa kunnostautuneena yhteistyökumppanina ja aliurakoitsijana. Kunniakirjan ja 1 500 euron stipendin vastaanotti yrityksen hallituksen puheenjohtaja Ari Koivistoinen. Merkittävä osuus palkintoon oli hänen mukaansa myös toimitusjohtaja Jari Oksasella sekä työsuojelu- ja -turvallisuusasioista vastaavalla putkiasentaja Jari Pöyhösellä.

Kuopion talousalueella yli 30 vuotta toiminut putki- ja ilmastointiasennusyritys Kuopion Putkiapu Oy työllistää noin 30 henkilöä. Skanskan kanssa sillä on ollut tiivistä yhteistyötä lähes kymmenen vuotta muun muassa Kuopion yliopistollisen sairaalan työmailla.

– KYS:in työmaa on esimerkillinen. Siellä ei meille eikä alihankkijoillemme ole sattunut yhdeksään vuoteen työtapaturmia, sanoi Skanska Talonrakennus Oy:n työsuojelupäällikkö Matti Eronen.

Skanskan työturvallisuustapahtuma kokosi noin 60 yhteistyökumppanien ja aliurakoitsijoiden edustajaa käytännönläheisen turvallisuustiedon lähteille.


Teksti ja kuvat: Ilpo Lommi