| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

RT:n kommentit Tilastokeskuksen 24.3.2017 julkaisemiin rakennus- ja asuntotuotantotilastoihin

Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen tulkitsee rakentamisen määrien kehitystä tuoreimpien tilastojen pohjalta.

Asuntorakentamisen vilkkain vaihe näyttää tuoreimpien tilastojen valossa ennakoidusti hieman hiljenevän. Luvut näyttävät vielä hyvältä viime vuoden lopun ansiosta, mutta tammikuussa jäätiin jo asunnoille myönnetyissä luvissa edellisvuodesta. Luvissa helmikuun vertailutaso tulee olemaan erittäin korkea, joten kasvu rauhoittuu alkuvuoden aikana. Rahastot vetävät hetken henkeä, kun taas kuluttajien kysyntä näyttää osoittavan piristymisen merkkejä. Tämä näkyy erityisesti uusien omakotitalojen aloitusten kasvussa.

Nykyisen taloussuhdanteen ongelmana pidetään usein velkavetoisen kotimarkkinan kasvua ja viennin vähäisyyttä. Kuitenkin kasvukeskusten asuntorakentaminen on juuri sitä mitä kaupungistuva Suomi nyt tarvitsee nostaakseen tuottavuutta ja poistaakseen esteitä työvoiman liikkuvuudelta. Kun tähän yhdistetään tänä vuonna piristyvä vienti niin lähtökohdat mahdollistavat hyvinkin parin prosentin talouskasvun tänä vuonna.

Rakentaminen kasvaa vielä tänä vuonna, mutta ilman merkittävää investointiaaltoa ennen kaikkea teollisuudessa sekä liikerakentamisessa, rakentamisen kasvu näyttää jäävän nollaan 2018. Teollisuusrakentamisessa aktiviteetti ei ole vielä lisääntynyt, vaikka viime aikoina on saatu paljon myönteisiä uutisia Suomen taloudesta. Toivottavasti nämä ruokkivat lisää investointeja ja sitä kautta jatkavat nyt nähtyä myönteistä kehitystä.
 

Tilastokeskus: "Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi marras-tammikuussa vuodentakaisesta": http://www.stat.fi/til/ras/2017/01/ras_2017_01_2017-03-24_tie_001_fi.html