| Talonrakennusteollisuus ry | Lounais-Suomi ja Satakunta

Rakentamisen hyvän nosteen ennakoidaan jatkuvan Varsinais-Suomessa

Rakentamisen hyvä noste näkyy Varsinais-Suomen seudulla muun muassa yli sadan prosentin kasvuna kerros- ja rivitalojen sekä teollisuus- ja varastorakennusten kohdalla. Tuore alueellinen suhdannekatsaus osoittaa, että alan toimijat uskovat positiivisen vireen jatkuvan myös lähitulevaisuudessa.

Varsinais-Suomen rakennusmarkkinat olivat vuonna 2016 kaikkiaan 2,9 miljardia euroa. Ennakkotietojen mukaan viime vuoden aikana alueella aloitettiin erilaisia talonrakennustöitä yhteensä 3,3 miljoonan kuutiometrin verran, joka tarkoittaa reilun kolmanneksen nousua edellisvuoteen verrattuna. Rakennuslupien määrä kasvoi viidenneksellä. Rakennusalan työllisyys kohentui noin kahdeksalla prosentilla verrattuna vuoden takaiseen; viime vuonna rakentaminen työllisti Varsinais-Suomessa keskimäärin 16 100 henkilöä.

Suurimmat harppaukset rakentamisen määrissä otettiin asuntorakentamisessa sekä teollisuus- ja varastorakentamisessa. Ennakkotietojen mukaan viime vuonna aloitettiin 2 841 asunnon rakentaminen. Määrä on 78 prosenttia suurempi kuin vuonna 2015. Rakennuslupien määrä kasvoi vastaavasti 84 prosentilla. Kerrostalohuoneistojen aloituksissa oli 115 prosentin kasvu ja rivitalojen kohdalla kasvuprosentti oli 107. Omakotitalojen aloitusmäärät pysyivät puolestaan edellisvuoden tasolla.

Teollisuus- ja varastorakentamisen 131 prosentin nousua selittää osaltaan edellisvuoden erittäin matala vertailutaso. Kaikkiaan muiden kuin asuintalojen rakentaminen nousi noin kolmanneksella vuoteen 2015 verrattuna. Julkisia palvelurakennuksia aloitettiin neljä prosenttia edellisvuotta enemmän, liike- ja toimistorakennuksia sen sijaan 16 prosenttia vähemmän.

Niin rakennuttajat, suunnittelijat kuin talonrakennusurakoitsijatkin uskovat vallitsevan suuntauksen jatkuvan myös seuraavan puolen vuoden ajan. Kasvun odotetaan jatkuvan yhtä lailla uudis- kuin korjausrakentamisessakin. Kuluneelle puolivuotiskaudelle kaikki toimijat antoivat joko hyvän tai todella hyvän arvosanan. Toimijat olivat yksimielisiä myös omaan toimintaansa vaikuttavista tekijöistä; kaikki nostivat esiin ammattitaitoisen henkilöstön vähyyden aiheuttamat haasteet.


Lisätietoja: