| Talonrakennusteollisuus ry | Itä-Suomi

Pohjois-Savon Raksa Coach projekti etenee

Syksyllä 2016 käynnistyneen Pohjois-Savon Raksa Coach -projektin tavoitteena on kehittää uusi, erityisesti maahanmuuttajille sopiva rakennusalan koulutusmalli yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Koulutuksessa yhdistyy uudella tavalla rakennusalan perusvalmiuksien ja suomen kielen opiskelu. Ensimmäisen ryhmän koulutus alkoi lokakuussa 2016 Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Helmikuun lopulla projekti alkoi näkyä myös Pohjois-Savon alueen rakennusalan yrityksissä, jonne osallistujat siirtyivät työharjoitteluun.

Yritykset mukana hankkeen toteuttamisessa

Jokaiseen harjoittelupaikkaan on koulutettu projektin puolesta työpaikkaohjaajia. Työpaikkaohjaajat vastaavat harjoittelijoiden perehdyttämisestä työmaan käytäntöihin sekä harjoittelijan opastamisesta ja ohjaamisesta päivittäisten työtehtävien hoidossa. Hankkeen projektipäällikkö Tiina Pursiainen kertoo, että työpaikkaohjaajien koulutuksesta saatu palaute on ollut hyvää ja koulutukselle on ollut selvä tarve. Työpaikkaohjaajien koulutus lisää yritysten valmiuksia ohjata ja perehdyttää eri taustoista tulevia rakennusalasta kiinnostuneita työharjoittelijoita.

Projektin avulla mahdollisuus tutustua rakennusalaan

Raksa Coach -projektin osallistujissa on mukana maahanmuuttajia sekä suomalaisia opiskelijoita. Opiskelijoilta ei vaadittu aikaisempaa kokemusta rakennusalasta, joten projekti toimii matalan kynnyksen väylänä saada kokemusta alan työtehtävistä ja opinnoista. Koulutuksen toinen jakso käynnistyi helmikuun lopussa, jolloin rakennusalan opinnot aloitti uusi 12 hengen ryhmä. Hankkeen puitteissa koulutetaan myös lisää työpaikkaohjaajia kevään 2017 aikana.