| Talonrakennusteollisuus ry | Itä-Suomi

Onnistuneita tuloksia maahanmuuttajien kouluttamisesta rakennusalalle

Syksyllä 2016 käynnistyneestä Pohjois-Savon Raksa Coach -projektista on saatu onnistuneita tuloksia. Ensimmäinen projektin koulutukseen osallistuneen ryhmän opinnot päättyivät lokakuun 2017 lopussa. Ryhmässä aloitti 16 opiskelijaa, joista kuusi työllistyi välittömästi koulutuksen jälkeen rakennusalan työtehtäviin. Lisäksi useampi opiskelija jatkaa rakennusalan opintoja.

Nopea reitti ammattiin

Koulutuksen aikana osallistujilla on ollut mahdollisuus opiskella suomen kieltä sekä suorittaa rakennusalan perustutkinnon osia. Lisäksi kahdeksan kuukauden työharjoittelun kautta maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat saaneet konkreettista tietoa suomalaisesta työelämästä. Projektipäällikkö Tiina Pursiaisen mukaan on tärkeää pyrkiä saamaan maahanmuuttajat nopeasti osaksi suomalaista työelämää. Opintoihin kuuluva harjoittelu on parantanut osallistujien ammattitaitoa sekä suomen kielen osaamista.

Projektin ohjausryhmän puheenjohtaja, rakennusneuvos Eero Reijonen on iloinen projektin positiivisista tuloksista. Reijosen mukaan projekti on onnistunut murtamaan ennakkoluuloja ja hän kannustaa jatkamaan samanlaisia projekteja myös jatkossa. Myös projektiin osallistuneilta yrityksiltä saatu palaute on ollut myönteistä. 

Toteutus eri toimijoiden yhteistyönä

Projektin toteutus jatkuu vielä huhtikuun 2018 loppuun asti mukana olevalla toisella koulutusryhmällä. Projekti toteutetaan ELY-keskuksen myöntämällä Euroopan sosiaalirahaston tuella. Projektin koulutuksen on toteuttanut Savon ammatti- ja aikuisopisto.