MARA-asetus voimaan 1.1.2018

MARA-asetus eli Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä korvaa Valtioneuvoston asetuksen 591/2006 ja astuu voimaan 1.1.2018. MARA-asetus tarkoittaa, että eräiden jätteiden käyttöön maarakentamisessa ei tarvita ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa, jos jätteen hyödyntäminen täyttää asetuksessa annetut ehdot. Asiasta on kuitenkin tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle.

 • Uusittu VNa eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa
 • Korvaa asetuksen 591/2006
 • Helpottaa jätteiden käyttöä kohteissa, joissa jäte voi korvata luonnon kivi- ja maa-ainesta
 • Soveltamisalan maarakentamiskohteita ovat väylät, kentät, vallit sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet

Soveltamisalaan kuuluvat jätteet

 • betonimurske
 • eräät lentotuhkat
 • leijupetihiekka
 • yhdyskuntajätteen polttolaitoksella syntyvä käsitelty pohjakuona
 • tiilimurske
 • asfalttimurske ja -rouhe
 • valimohiekat
 • kalkit
 • rengasrouhe ja kokonaiset renkaat

Huomioita

Hyvää

 • Soveltamisalan laajennus. Teollisten symbioosien ja kiertotalouden laajempi huomiointi.
 • Maarakentamiselta ja jätteiden hyötykäytöltä edellytetään aiempaa parempaa suunnitelmallisuutta. Niiden hyödyntäminen mahdollista entistä teknistaloudellisemmmin.
 • Paine julkisille hankkijoille hyödyntää MARA-materiaaleja (kasvaa).

Epäkohtia

 • Tukee kiertotaloutta mutta ei vielä takaa hyödyntämisen lisääntymistä; ongelmia voi tulla asetuksen sisällön tulkinnoissa.
 • Esim. betonimurskeen käyttökohteista rajattu pois asumiseen ja lasten leikkipaikaksi tarkoitetut alueet, miksi? (Asetuksen kelpoisuus-kriteereillä jo huolehditaan siitä, että jätemateriaaleista ja niiden käytöstä ei aiheudu haittaa ihmisen terveydelle ja ympäristölle!).