| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi maanomistajia kutsutaan perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten osallistujien suojelualueita vastaavan pinta-alan. Juhlavuoden kampanjan kautta niin yksityishenkilöt, yritykset, kunnat, seurakunnat, säätiöt ja yhdistykset voivat antaa oman lahjansa satavuotiaalle Suomelle. Osallistumalla voi turvata itselle tai edeltäville sukupolville tärkeän maiseman tai alueen säilymisen.

Kampanjassa suojelu tapahtuu vapaaehtoisesti ja ilman korvausta. Suojeltava alue voi olla esimerkiksi erityisen luonnonkaunis, sillä voi elää tai olla harvinainen eliölaji, alueella on erikoinen luonnonmuodostuma tai sen suojelu voidaan katsoa muusta syystä luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi. Minimipinta-alaa lahjoituksille ei ole. Juhlavuoden kampanjan tavoitteena on saada jokaiseen Suomen 18 maakuntaan vähintään 100 hehtaaria uusia, maanomistajan omistukseen jääviä, pysyvästi suojeltuja luonnonsuojelualueita. Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten osallistujien suojelualueita vastaavan pinta-alan, kuitenkin enintään tavoitetta vastaavan hehtaarimäärän. Tämä kaksinkertaistaa kampanjassa suojellun pinta-alan. 

Ympäristöministeriö vastaa Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjan käytännön toteutuksesta, ja maa- ja metsätalousministeriö valtion maiden osuudesta kampanjassa. ELY-keskukset antavat neuvontaa maanomistajille ja tekevät suojelualueiden perustamiseen liittyvät päätökset. Osallistu-sivulta löytyy ohjeet oman luontolahjan antamiseksi. 

Rakennusteollisuus mukaan juhlavuoden kampanjaan 

Rakennusteollisuus merkittävänä luontoarvojen kanssa kosketuksissa olevana sektorina on kutsuttu mukaan ympäristöministeriön luonnon monimuotoisuuden säilymistä edistävään työhön. Tähän liittyen kampanja tarjoaa rakennusalan yrityksille mahdollisuuden nostaa ympäristö- ja vastuullisuusprofiiliaan. Potentiaalisia lahjoitettavia alueita voisivat olla esimerkiksi käyttämättömät tontit ja muut maa-alueet tai jo hyödynnetyt kiviainesalueet. 

Ensimmäisen rakennusalan lahjoituksen teki Rudus Oy lahjoittamalla elokuussa Vuokon Luonnonsuojelusäätiölle suojeltavaksi 33 ha Hausjärveltä. Alue on käytöstä poistettu soranottoalue, joka on maisemoitu tyylikkäästi Lumo-menetelmällä. Paikallinen urheiluseura Ryttylän Kiri on rakentanut alueelle frisbeegolfradan ja senioreille soveltuvan ulkoilureitin. Säätiö, Hausjärven kunta ja Ryttylän Kiri ovat sitoutuneet säilyttämään alueen biodiversiteettiarvot eli pitämään sen avoimena paahdealueena ja vieraslajeista vapaana. Alueella esiintyy mm. lukuisia paahdehyönteisten kannalta merkittäviä kasvilajeja. Myös useiden kasvilajien kasvustot ovat riittävän laajoja ja hyvälaatuisia, jotta uhanalaiset hyönteiset (mm. 2 uhanalaista perhoslajia) voisivat muodostaa pysyviä kantoja. 

Luontolahjani satavuotiaalle on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Sen toteuttamisesta on sovittu maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen pyöreän pöydän foorumissa valtion toimijoiden, yksityisten tahojen sekä järjestöjen kesken. Keskustelufoorumiin kuuluvat YM, MMM, Suomen ympäristökeskus, BirdLife Suomi, Suomen metsäkeskus, SLC, Bioenergia ry, MTK, Suomen Sahat ry/Koskitukki Oy, PEFC Suomi, Luonto-Liitto, Stora Enso, Itä-Suomen yliopisto, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, FSC Suomi, UPM, Energiateollisuus ry, TEM, Metsäliitto, Natur och Miljö, Helsingin yliopisto, Metsähallitus, Etelä-Savon metsänhoitoyhdistys, Suomen Metsäyhdistys, Kuntaliitto, WWF Suomi, Metsäteollisuus ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Tornator. 

Yhteystietoja 

 • Ympäristöministeriö: ympäristöneuvos Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöministeriö, p. 02952 50240, etunimi.sukunimi@ym.fi
 • Maa- ja metsätalousministeriö: erityisasiantuntija Katja Matveinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 02951 62287, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Jos haluat kysyä lisää osallistumisesta Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan, ota yhteyttä alueesi ELY-keskukseen. Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

 • Uusimaa: Jani Seppälä, 0295 021 461
 • Varsinais-Suomi: Iiro Ikonen, 0295 022 869
 • Häme: Esa Pynnönen, 0295 025 219
 • Pirkanmaa: Auli Suvanto, 0295 036 388
 • Kaakkois-Suomi: Pekka Jokinen, 0295 029 240
 • Etelä-Savo: Pasi Ryhänen, 029 502 4229
 • Pohjois-Savo: Marko Haavisto, 0295 026 781
 • Pohjois-Karjala: Sirkka Hakalisto, 0295 026 175
 • Keski-Suomi: Johanna Viljanen, 0295 024 829
 • Etelä-Pohjanmaa: Vesa-Pekka Simula, 0295 027 935
 • Pohjois-Pohjanmaa: Teppo Syrjälä, 0295 038 422
 • Kainuu: Marja Manninen, 0295 023 813
 • Lappi: Jouni Rauhala, 029 503 7502