| Talonrakennusteollisuus ry | Keskustoimisto

Lähetettyjen työntekijöiden ennakkoilmoitusvelvollisuus, velvoitteita myös tilaaja-asemassa olevalle yritykselle

Syyskuun 1. päivästä lähtien ulkomaalaisen yrityksen, joka on aloittamassa työnteon Suomessa, on tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle työntekijöidensä lähettämisestä Suomeen.

 Ilmoitus voidaan tehdä heti, kun sopimus työntekijöiden lähettämisestä Suomeen on tehty, mutta viimeistään ennen työnteon aloittamista.Rakennusalalla tästä ilmoitusvelvollisuudesta ei ole olemassa poikkeuksia.

Ilmoitus on tilaaja- ja työmaakohtainen. Eli jos lähetetyt työntekijät tekevät töitä useassa kohteessa tai useammalle tilaajalle, jokaisesta kohteesta tehdään oma ilmoituksensa. Kun on kyse rakennusalan töistä, ennakkoilmoitus ja täydennysilmoitus on toimitettava myös rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan määrätä 1 000 - 10 000 euron laiminlyöntimaksu.

Jos ilmoitetut tiedot muuttuvat olennaisesti, työn jatkamisen edellytyksenä on, että lähettävä yritys tekee täydennysilmoituksen välittömästi muutosten tapahtuessa. Olennaisella muutoksella tarkoitetaan tässä edustajan, työntekopaikan, työntekijämäärän tai sopimuskumppanin muuttumista.

Vaikka ilmoitusvelvollisuus koskee ulkomaalaisia yrityksiä, lakimuutos aiheuttaa velvoitteita myös suomalaisille yrityksille. Tilaaja on velvoitettu sopimuksessa olevin tai muutoin käytettävissään olevin keinoin huolehtimaan siitä, että lähettävä yritys tekee ilmoituksen.

Kun tehdään urakkasopimus ulkomaalaisen yrityksen kanssa, on syytä muistaa, että työn tilaajan on edellytettävä sopimuksissaan ulkomaalaista yritystä asettamaan edustaja Suomessa. Lähettävällä yrityksellä ei tarvitse olla edustajaa, jos yritys lähettää työntekijöitä Suomeen enintään kymmeneksi työpäiväksi. ): Päiviin lasketaan mukaan kyseisen lähettämisjakson työntekijöiden lisäksi muut työntekijöiden lähettämiset takautuvasti neljän kuukauden ajalta. 

Mikäli yrityksellänne on käytössä Suomen Tilaajavastuu Oy:n Työmaarekisteri tai Ilmoita-palvelu, on suositeltavaa, että ulkomaiset sopimuskumppaninne käyttävät maksutonta Ilmoita -palvelua. Palvelu hyödyntää ilmoituksen luomisessa Työmaarekisteriin syötettyjä tietoja. Tiedot lähtevät työsuojeluviranomaisille ja ilmoituksen tekijä saa siitä kopion, jonka se voi edelleen toimittaa sekä rakennuttajalle että pääurakoitsijalle. Ilmoita-palvelun lisäksi ilmoituksen voi tehdä Aluehallintoviraston verkkosivujen kautta.

Alla olevista linkeistä löytyy tiedote Suomen Tilaajavastuu Oy:n sivustolta useammalla kielellä, jonka voitte toimittaa ulkomaiselle sopijakumppanillenne.

Lisätiedot: Ville Wartiovaara, ville.wartiovaara@rakennusteollisuus.fi, puh. 040 564 7939

Työmaarekisterikäyttäjät+ Avain-asiakkaat:

http://kampanja.tilaajavastuu.fi/ty%C3%B6maarekisteri-uutiskirje-ty%C3%B6ntekij%C3%B6iden-l%C3%A4hett%C3%A4misest%C3%A4-on-teht%C3%A4v%C3%A4-ennakkoilmoitus

Ilmoita palvelun käyttäjät:

FI: http://kampanja.tilaajavastuu.fi/työntekijän-lähettämisestä-tehtävä-ennakkoilmoitus-1.9.-alkaen

EN: http://kampanja.tilaajavastuu.fi/notification-of-the-posting-of-a-worker-must-be-submitted-starting-1-september-2017

ET: http://kampanja.tilaajavastuu.fi/alates-1.septembrist-2017-tuleb-esitada-eelteade-töötaja-lähetamise-kohta-soome

SV: https://www.tilaajavastuu.fi/sv/rel/forhandsanmalan-gallande-utstationering-av-arbetstagare-skall-goras-med-start-1-9-2017

Asiakasohje

https://www.tilaajavastuu.fi/fi/ohje-lahetetty-tyontekija/

FAQ:

https://www.tilaajavastuu.fi/fi/kysyttya/lahetetty-tyontekija/ 

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:

  • lähettävän yrityksen yksilöintitiedot, yhteystiedot, ulkomainen verotunniste ja tiedot vastuuhenkilöistä lähettävän yrityksen sijoittautumisvaltiossa
  • tilaajan yksilöintitiedot ja yhteystiedot
  • rakennusalan työssä rakennuttajan ja pääurakoitsijan yksilöintitiedot ja yhteystiedot
  • lähetettyjen työntekijöiden ennakoitu lukumäärä
  • lähettävän yrityksen edustajan yksilöintitiedot ja yhteystiedot Suomessa tai tieto perusteesta, jonka nojalla edustajaa ei tarvitse asettaa
  • työntekijöiden lähettämisen alkamispäivä ja ennakoitu kesto
  • työntekopaikka
  • toimiala, jolla lähetetty työntekijä tulee työskentelemään.