| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

KIRA-Akatemia kasvattaa tulevaisuuden tekijöitä

KIRA-Akatemia lähtee täyttä vauhtia liikkeelle kolmatta kertaa elokuussa. KIRA-Akatemia on KIRA-foorumin luoma ohjelma alan eri sektoreilla työskentelevien nuorten perehdyttämiseksi kiinteistö- ja rakentamisalan kokonaisuuteen.

Akatemia on tarkoitettu toimialan nuorille ammattilaisille, joilla on alle kymmenen vuotta työkokemusta. Tämän vuosikerran vajaasta kolmestakymmenestä akatemialaisista peräti kuusi työskentelee RT:n jäsenyrityksissä.   

KIRA-Akatemiassa kiinnitetään erityistä huomiota alan kehittämishaasteisiin ja -mahdollisuuksiin. Niitä tunnistetaan vierailuilla kiinnostaviin kohteisiin ja yrityksiin sekä ryhmissä tehtävän harjoitustyön kautta. 

Keskeinen osa KIRA-Akatemiaa on ryhmätyönä kehitettävä liiketoimintaidea, joka videoidaan. Videot esitetään 14. marraskuuta KIRA-foorumin vuositapahtuman yhteydessä Finlandia-talossa alan keskeisistä päättäjistä ja asiantuntijoista koostuvalle 600-henkiselle yleisölle, joka valitsee voittajan äänestyksellä. 

Tutustu tarkemmin ohjelmaan KIRA-Akatemian nettisivuilla.