| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Kerrostalorakentaminen huitelee huippulukemissa

Rakennusteollisuus RT:n asuntotuottajat laittoivat rakenteille viime vuonna lähes viidenneksen enemmän asuntoja kuin vuotta aiemmin. Vapaarahoitteisten kerros- ja rivitaloasuntojen aloituksia toteutui yhteensä reilut 12 500 RT:n tuoreimman asuntotuotantokyselyn mukaan. Määrä oli suurin tähänastisen kyselyhistorian eli 2000-luvun aikana.

”Asuntorakentamisen piristyminen on ollut nopeaa, ja se on vetänyt koko Suomen taloutta ylöspäin. Tällä hetkellä kysynnän puute ei enää merkittävästi rajoita tuotantoa, ja myynnissä oleva valmiiden asuntojen varasto on pysynyt matalalla tasolla. Nyt rajoittavia tekijöitä ovat tonttikustannukset sekä pula tonteista ja työvoimasta, etenkin kokeneista työnjohtajista”, summaa kyselyn tuloksia Rakennusteollisuuden pääekonomisti Sami Pakarinen.

Kasvun takana on muun muassa kevyt rahapolitiikka, joka on ruokkinut sijoittajien intoa asuntoinvestointeihin. Pakarisen mukaan voidaan arvioida, että jopa runsas kolmannes kerrostalojen uudistuotannosta on päätynyt sijoittajille. Sijoittajat paitsi rakennuttavat kokonaisia kerrostaloja myös hankkivat asuntoja rakennusyhtiöiden omasta tarjonnasta.

Kyselyyn vastanneiden yritysten mukaan sijoittajien kysynnän ennakoidaan hiljenevän hieman tänä vuonna. Sen sijaan kotitalouksien kysyntä on vahvistumassa, ja asuntoaloitusten odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla. Pääkaupunkiseudun osuus aloituksista on lähes puolet.

Rakennusteollisuus RT tekee asuntotuotantokyselyn kolmesti vuodessa. Kyselyyn ei sisälly omakotitaloja, valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa tai muiden kuin RT:n jäsenyritysten omistusasuntotuotantoa. 

Aineistot:

Katso myös:

Lisätietoja:

  • Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen, puh. 050 343 4337
  • Rakennusteollisuus RT:n viestintäjohtaja Merja Vuoripuro, puh. 040 587 2642