| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Järjestöt toivovat parlamentaarista liikenneryhmää

Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöt sekä Kuntaliitto kannattavat parlamentaarisen liikenneryhmän perustamista ja toivovat eduskuntapuolueiden pääsevän siitä sopuun.

Työryhmän tulee etsiä ratkaisu liikenneverkon korjausvelan hallittuun purkamiseen ja laatia Suomelle pitkäjänteinen infrainvestointiohjelma. Samalla tulee ottaa huomioon Pariisin ilmastosopimuksen liikennesektorille tuomat mittavat päästötavoitteet. 

SAK:n, EK:n, Kuntaliiton, MTK:n, STTK:n ja Rakennusteollisuus RT:n teettämässä Liikenneinfrastruktuuri 2040 -selvityksessä ehdotettiin parlamentaarista liikenneryhmän perustamista. Selvityksen laativat VTT:n ja TAMK:n tutkijat. 

Lisätietoja: 

  • Kari Jääskeläinen, EK, 044 058 1030
  • Timo Reina, Kuntaliitto, 040 555 8458
  • Antti Sahi, MTK, 0400 804 496
  • Tarmo Pipatti, RT, 040 506 5021
  • Sauli Hievanen, SAK, 0400 165 004
  • Antti Aarnio, STTK, 0400 381 634