| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Ensimmäiset valmistuvat infratyönjohdon muuntokoulutuksesta

27 ensimmäistä aikuisopiskelijaa infrarakentamisen työnjohtokoulutuksesta ovat valmistuneet Metropoliasta 24.11.2017.

Rakennusteollisuus RT on yhdessä infra-alan yritysten kanssa ideoinut uuden muuntokoulutusmallin, Infratyönjohdon koulutuksen, jonka toteuttajana on toiminut Metropolia. Työvoimakoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät valmiudet toimia infrarakentamisen työnjohtotehtävissä.

Koulutus on sisältänyt osia infrarakennusalan ammattikorkeakoulututkinnosta, rakennusmestaritutkinnosta, kuten infrarakentamisen projektinhallintaa ja aliurakoiden ohjausta kevään lähiopetusjakson aikana. Osaamista on syvennetty noin kuuden kuukauden palkallisessa työharjoittelussa. Koulutus alkoi maaliskuussa 2017.

Valmistuvat työllistyvät harjoitteluyritykseensä

Ennakkoarvion mukaan lähes kaikki valmistuneet tulevat työllistymään yritykseen, jossa suorittivat harjoittelunsa. Osa harjoittelussa olevista on jo siirtynyt työnjohtotehtävistä vaativampiin kehitystehtäviin, koska taustalla on saattanut olla pitkä kokemus esimerkiksi projektien johtamisesta. Harjoittelupaikkoja opiskelijoille ovat tarjonneet Lemminkäinen Infra Oy, NCC Infrastructure, NCC Industry, Skanska Infra Oy, Skanska Asfaltti Oy, SRV Rakennus Oy, YIT Rakennus Oy ja Destia Oy.

Pilottikoulutus on kerännyt hyvää palautetta. Opiskelijat ovat olleet todella tyytyväisiä koulutukseen. Palaute koulutuksen teoriajaksolta oli erinomainen, kokonaisuuden keskiarvo 4,36 (asteikko 1-5) ja kouluttajat saivat asiantuntemuksestaan huippuarvion (4,6). Myös yhteistyö yritysten kanssa on sujunut saumattomasti alusta loppuun.

Myös ELY-keskus on ollut tyytyväinen koulutukseen ja on ostanut optiolla seuraavan infratyönjohdon koulutuksen, jonka alkamisajankohta on 1.2.2018. Haku kyseiseen koulutukseen on parhaillaan käynnissä. Alkavaa koulutusta on kehitetty saadun palautteen pohjalta eteenpäin niin, että koulussa opiskeltavaa teoriaosuutta on hieman pidennetty ja opintopistemääriä laajennettu.

Metropolia mukana positiivisen rakennemuutoksen edistämisessä

”Koulutus on sisältänyt pitkän työssäoppimisjakson toukokuulta marraskuulle. Osallistujat ovat kaikki aikuisopiskelijoita, jotka perheen ja työnsä ohella ovat vieneet opintonsa hienosti maaliin. Tämän tyyppiset joustavat ja työnantajayhteistyönä tehtävät koulutukset ovat Metropolian tapa tukea työelämää osaamistarpeiden jatkuvassa muutoksessa,” toteaa Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola.

Metropolia tekee parhaillaan muuntokoulutuksiin liittyvää hakemusta Opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) positiivisen rakennemuutoksen edistämiseksi. Jo toteutettu koulutus on toiminut tässä pilottina tehden uraauurtavaa työtä uudenlaisille koulutusmalleille, joissa Metropolia on edelläkävijänä.

Haku seuraavaan koulutukseen on käynnissä – hakuaika päättyy 10.12.2017. Hakuohjeet ja lisätiedot koulutuksesta Metropolian sivuilla.

Lisätietoja:

Asiamies Lauri Pakkanen
Rakennusteollisuus RT ry
lauri.pakkanen@rakennusteollisuus.fi
p. 050 522 7797

Vastuukouluttaja Mika Räsänen
Metropolia Ammattikorkeakoulu
mika.rasanen@metropolia.fi
p. 040 676 6065

Projektipäällikkö Niilo Kemppainen
Metropolia Ammattikorkeakoulu
niilo.kemppainen@metropolia.fi
p. 050 368 6638 


Tiedotteen on alunperin julkaissut Metropolia. Lue aiempi tiedote aiheesta täältä.