| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Asetus rakennuksen esteettömyydestä astuu voimaan 1.1.2018

Rakennuksen esteettömyydestä on annettu uusi asetus. Se tulee koskemaan rakennuslupia, joita haetaan 1.1.2018 jälkeen. Ympäristöministeriön mukaan asetus selkeyttää esteettömään rakentamiseen liittyviä vaatimuksia ja vähentää kuntien välisiä tulkintaeroja. Jatkossa rakentajat pystyvät paremmin ennakoimaan säännösten soveltamista, mikä sujuvoittaa koko rakennusprosessia. Uudella asetuksella täsmennetään useita esteettömään rakentamiseen liittyviä mittoja, jotka ovat olleet tähän saakka tulkinnanvaraisia.

Asetuksen myötä asuinkerrostalojen osalta pyörähdysympyrän vaatimus selkeytyy: liikkumisesteisille suunnitellussa asunnossa on oltava halkaisijaltaan vähintään 1500 millimetrin vapaa tila eteisessä, keittiössä sekä wc- ja pesutilassa. Muissa asunnoissa riittää vastaaviin tiloihin halkaisijaltaan 1300 millimetrin vapaa tila. Lisäksi liikkumisesteisille tarkoitetussa wc:ssä on oltava 800 millimetriä vapaata tila wc-istuimen vieressä. Opiskelija-asuntoloissa pyörähdysympyrän vaatimus poistuu kokonaan, mutta asunnoista viisi prosenttia on kuitenkin suunniteltava liikkumisesteisten käyttöön.

Asuntosaunan ovileveysvaatimus poistuu, samoin kuin pientalojen toisen kerroksen oviaukkovaatimukset kokonaan. Pientalojen alakertaan riittää jatkossa yksi wc- ja pesutila, joissa on vähintään 800 millimetriä leveä oviaukko. Nykyiset pyörähdysympyrävaatimukset poistuvat kaikista pientaloista.

Ulko-oveen liittyviä vaatimuksia uusi asetus kiristää. Ulko-oven leveys kasvaa nykyisestä 800 millimetristä 850 millimetriin. Samoin ulko-oven edessä olevalle tasanteelle annetaan mittavaatimukset ja mikäli ovelle rakennetaan luiska, sen reunassa on oltava vähintään 50 millimetriä korkea suojareuna.

Lisäksi asetus kiristää majoitustiloihin liittyviä vaatimuksia. Jatkossa niistä vähintään viisi prosenttia on oltava liikkumisesteisille suunniteltuja. Niin ikään uima-altaaseen pääsy on toteutettava nostolaitteella, jota liikkumisesteinen voi itsenäisesti käyttää.

Keskeistä muutoksessa on myös asetuksen yhteydessä olevan ohjetekstin poisjääminen ja siitä johtuva tekstin vähentyminen; asetuksen pituus on jatkossa viisi sivua, aikaisemmin RakMK F1 oli 10-sivuinen.

Nykyinen määräys ja tuleva asetus perustelumuistioineen on luettavissa YM:n sivuilla. 

Yhteenveto muutoksista

Kaikkia rakennuksia koskevat muutokset:

 • asetuksen sivumäärä puolittuu kymmenestä viiteen
 • asunnon ulko-oven oviaukon vapaa leveys kasvaa 800mm:stä 850 mm:iin
 • asuntosaunan oven vapaa leveys muuttuu, 800 mm vaatimus poistuu
 • pientalon yläkerrassa 800 mm oviaukkovaatimus poistuu, samoin alakertaan riittää yksi wc ja yksi pesuhuone, joissa on 800 mm:n levyinen oviaukko
 • rakennukselle johtavan luiskan leveyden on oltava vähintään 900 mm ja sen reunassa on oltava vähintään 50 mm korkea suojareuna
 • liuskan kaltevuusvaatimukset ja pientalojen helpotus (teknisesti mahdoton toteuttaa) on voimassa entisellään
 • rakennuksen ulko-oven avautumispuolella on oltava vähintään 400 mm vapaata tilaa, oven edessä olevan tasanteen koon tulee olla vähintään 1500 mm x 1500 mm
 • pientalojen pyörähdysympyrävaatimukset poistuvat kaikista tiloista 

Muutokset, jotka eivät koske pientaloja (rivitalo, paritalo, omakotitalo):

 • mikäli rakennuksen sisäisen kulkuväylän leveys on alle 1500 mm, väylällä on oltava 1500 mm kääntymistilaa 15 metrin välein
 • hissillisessä asuinrakennuksessa on oltava halkaisijaltaan 1300 mm:n vapaa tila keittiössä, eteisessä sekä vähintään yhdessä asunnon wc- ja pesutilassa (HUOM! tämä ei koske opiskelijoille tarkoitettuja asuinrakennuksia, niissä 5 % asunnoista / vähintään yksi asunto on oltava liikkumisesteisille tarkoitettuja)
 • liikkumisesteiselle tarkoitetussa asuinrakennuksessa on oltava halkaisijaltaan 1500 mm:n vapaa tila keittiössä, eteisessä sekä vähintään yhdessä wc- ja pesutilassa, lisäksi wc-istuimen toisella puolella tulee olla vapaata tilaa vähintään 800 mm
 • muun kuin asuinrakennuksen wc:n kokonaispinta-alavaatimus poistuu, wc-istuimen vieressä on kuitenkin oltava vapaata tilaa vähintään 800 mm, wc-istuin oltava 200-300 mm irti takaseinästä ja tilassa tulee olla halkaisijaltaan vähintään 1500 mm:n vapaa tila
 • liikkumisesteisen pääsy uima-altaaseen järjestettävä itsenäisesti käytettävissä olevalla laitteella
 • majoitusrakennuksissa vähintään 5 % (vähintään yksi huone) majoitustiloista tulee olla liikkumisesteisille suunniteltuja ja niistä vähintään puolet on myös varustettava liikkumisesteiselle sopivaksi

Lisätietoja

 • Jani Kemppainen
 • asiamies
 • jani.kemppainen(@)
  rakennusteollisuus.fi

 • puh. 040 541 8090, 09 129 9284