| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Työturvallisuuden pelisäännöt kaikille selviksi uuden perehdytyksen avulla

Syyskuun alussa aloittanut ePerehdytys tuo uuden vaihtoehdon perinteiseen rakennusalan työmaiden perehdytykseen. Sähköisen perehdytysmallin toivotaan parantavan työmaiden turvallisuuden tasoa ja tehostavan työmaiden arkea.

Koko rakennusalan yhdessä kehittämän perehdytysmallin tavoitteena on varmistaa, että kaikki työntekijät saapuessaan rakennustyömaalle ovat saaneet riittävän yleisperehdytyksen työturvallisuuteen. Työmaalla voidaan sen jälkeen keskittyä työpaikan olosuhteisiin ja ominaispiirteisiin.

Perehdyttäminen on yhteisellä työmaalla pakollista, ja sen tarkoitus on antaa työmaalle tulevalle työntekijälle tietoa sekä yleisistä pelisäännöistä että työmaan erityisolosuhteista. Yleensä työntekijä on perehdytetty näihin molempiin jokaisella työmaalla erikseen hänen saapuessa töihin ensimmäistä kertaa. Aliurakointiin perustuvassa toimintamallissa se on voinut tarkoittaa samalle työntekijälle jopa kymmeniä perehdytyskertoja vuodessa. Perehdytysten taso on vaihdellut suuresti ja esimerkiksi vieraskielisten perehdyttäminen on ollut haasteellista. 

”Uudella perehdytyksellä voi korvata kokonaan nykymuotoisen työmaalla tapahtuvan yleisperehdytyksen, mikä on myös aluehallintoviranomaisten hyväksymä menettely. Rakennusteollisuus RT:n hallitus on suositellut ePerehdytyksen käyttöönottoa jäsenyrityksilleen ja myös koko rakennusalalle”, kertoo ePerehdytystä ylläpitävän ja kehittävän Rakennusmedian toimitusjohtaja Heidi Husari.

Kerta vuodessa riittää

ePerehdytyksessä työntekijä tutustuu työturvallisuuden yleisiin asioihin ajasta ja paikasta riippumattomana verkko-oppimisena ja todentaa osaamisensa tentillä. Valtaosa työntekijöistä voi suorittaa ePerehdytyksen omalla äidinkielellään.  Suomen kielen lisäksi vaihtoehtoina ovat viro, latvia, liettua, puola, venäjä, englanti ja myöhemmin myös ruotsi.

Suoritusmerkintä tallentuu välittömästi Tilaajavastuun Taitorekisteriin, josta tieto on helposti työmaalla luettavissa Valttikortilta muun muassa maksuttoman mobiilisovelluksen avulla. Hyväksytty suoritus on voimassa aina vuoden kerrallaan kaikilla työmailla. Lähtökohtaisesti ePerehdytyksen maksaa työnantaja. Vuosihinta työntekijää kohti on 24 euroa, josta RT:n jäsenyritykset saavat 50 prosentin alennuksen.

Yritykset voivat halutessaan myös edellyttää, että niiden aliurakointiyritysten työntekijät ovat suorittaneet ePerehdytyksen ennen työmaalle tuloa. Aliurakointiyritys voi säästää ePerehdytyksen avulla merkittävästi, kun työntekijöiden ei tarvitse istua kuuntelemassa yleisiä turvallisuusasioita jokaisella eri työmaalla.

Uuden ePerehdytyksen taustalla on huoli rakennusalan työturvallisuuden kehityksestä. Vaikka Rakennusteollisuus RT:n jäsenten tapaturmataajuus on pitkässä juoksussa saatu laskemaan ja kärkiyritysten taajuusluku on jo alle kymmenen, on vielä matkaa Rakennusteollisuuden Nolla tapaturmaa 2020 -tavoitteeseen. Lisäksi koko alan tapaturmataajuusluku on yli 60.  Tapaturmataajuus kertoo tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohti.

Uusi perehdytysmalli on kehitetty koko rakennusalan yhteistyönä. RT:n jäsenyritysten lisäksi hankkeeseen ovat osallistuneet muun muassa alan henkilöjärjestöt ja viranomaiset.

Listäitetoa osoitteesta eperehdytys.info sekä Rakennusmedian toimitusjohtaja Heidi Husari, puh. 040 831 2829