| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Yksittäisissä hankkeissa ilmenneitä betonirakentamisen puutteita tutkitaan

Rakennusteollisuus RT:n ja ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston asiantuntijat ovat käyneet yhdessä läpi betonirakentamisessa esiin tulleita ongelmatapauksia. Tapaamisissa on selvitetty ongelmien laajuutta ja niihin johtaneita syitä. Julkisuudessa esillä olleiden kohteiden lisäksi tiedossa ei ole uusia tapauksia.

Rakennusteollisuuden ja ympäristöministeriön välisissä neuvotteluissa on sovittu, että RT arvioi betoniteollisuuden ja urakoitsijoiden kanssa betonirakentamisen tuotantoketjut laadunvarmistustoimenpiteineen. Samalla tarkastellaan, onko tarpeen selkeyttää vastuunjakoa betonirakentamisen laadunvarmistuksessa.

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset ovat tehneet ja teettäneet omissa rakennushankkeissaan selvityksiä mahdollisten vastaavien puutteiden havaitsemiseksi. Tähän mennessä RT:n tietoon ei ole tullut lisää ongelmakohteita.

Selvitystyöt ovat käynnissä niissä kohteissa, joissa puutteita on todettu, ja kohteiden osapuolet tiedottavat niistä tutkimusten valmistuttua. Kun tiedot ovat varmistuneet, voidaan ryhtyä tarvittaviin korjaaviin toimiin. Asiasta on esitetty julkisuudessa paljon erilaisia olettamuksia, mutta niiden pohjalta ei ole järkevää tehdä johtopäätöksiä.