| Talonrakennusteollisuus ry | Lounais-Suomi ja Satakunta

Rakennusyritysten välinen työturvallisuuskilpailu Varsinais-Suomen alueella on ratkennut

Varsinais-Suomessa on järjestetty talonrakennusyritysten välinen työturvallisuuskilpailu jo vuodesta 1991 lähtien. Kilpailussa on 2 sarjaa: Isojen rakennusliikkeiden sarja sekä pienten ja keskisuurten rakennusliikkeiden sarja. Lisäksi on palkittu 3 parasta työmaata. Arviointikriteereinä kilpailussa ovat olleet työmaiden TR-indeksi (60 %) ja työmaiden turvallisuussuunnittelun taso (40 %).

Isojen sarjan voitti vuonna 2015 Skanska Talonrakennus Oy. Pienten ja keskisuurten sarjan voitti Ojarannan Rakennus Oy. Tarkemmat tulokset ovat tämän tiedotteen liitteenä.              

Ohessa Skanska Talonrakennus Oy:n Varsinais-Suomen alueyksikön rakennuspäällikkö Vesa Hintukainen kommentoi asiaa:

Skanska Talonrakennus Oy:ssä on syytä tyytyväisyyteen. Vuoden 2015 työturvallisuuspalkinnon saanut Varsinais-Suomen yksikkö on malliesimerkki pitkäjänteisestä työstä, jota Skanskassa on tehty työturvallisuuden parantamiseksi. Palkitussa yksikössä ei tapahtunut vuoden 2015 aikana yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Edellisen kerran Varsinais-Suomen alueyksikössä on tapahtunut yli päivän poissaoloon johtanut tapaturma loppuvuodesta 2014 ja sitä ennen pari vuotta aiemmin.

”Mittaamme työmaidemme turvallisuustasoa viikoittaisilla TR-mittauksilla ja turvallisuushavainnoilla sekä seuraamme tapaturmataajuutta. Tapaturmat ja läheltä piti ‑tilanteet tutkitaan ja raportoidaan ”viisi miksi” ‑analyysillä, jossa pyritään löytämään tapahtumaan johtaneet juurisyyt. Tulokset myös käydään läpi henkilökunnan kanssa, jolloin opimme vastaisuudessa tunnistamaan ja välttämään tapaturmaan tai läheltä piti ­-tilanteeseen johtaneita tekijöitä”, kertoo Hintukainen.

Työturvallisuutta ylläpidetään ja parannetaan myös ennakoivilla toimilla. Perehdyttäminen, turvallisuushavainnot ja turvallisuusriihet työmaiden kaikkien toimijoiden kanssa sekä työn turvallisuussuunnitelmat ovat arkinen osa Skanskan Varsinais-Suomen yksikön toimintaa, kuten Skanskassa yleensäkin. ”Yritämme vahvasti vaikuttaa myös työmaidemme muiden toimijoiden turvallisuuskulttuuriin ja kannustaa yhteistyökumppaneitamme tekemään turvallisuustyötä Skanskan kanssa yhdessä”, Hintukainen huomauttaa.

Hintukaisen mukaan Varsinais-Suomen yksikössä panostettiin vuonna 2015 erityisesti tehtäväkohtaisten työn turvallisuussuunnitelmien sekä kaikkien henkilöstöryhmien työtuvallisuushavaintojen tekemiseen. Painopisteenä on ollut alihankintaketjun osaamisen parantaminen työturvallisuusasioissa. Alihankkijoiden henkilöstöä onkin ollut mukana työmaan TR-mittauskierroksilla, viikkopalavereissa sekä työturvallisuus-riihissä ja tietoiskuissa. Tätä panostusta jatketaan ja kehitetään edelleen vuonna 2016. ”Jokaisen työmaillamme ja toimistoissamme työskentelevän pitää päästä työstä terveenä kotiin, jokaisena päivänä”, kiteyttää Vesa Hintukainen Skanskan työturvallisuusfilosofian.

Lisätietoja

  • Markku Leppälehto
  • aluepäällikkö, Turun aluetoimisto
  • markku.leppalehto(@)
    rakennusteollisuus.fi

  • puh. 040 745 3930, 09 129 9426