| Talonrakennusteollisuus ry | Keskustoimisto

Valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun kymmenen kärki on ratkennut

Korkeatasoisen kilpailun kymmenen parhaan työmaan joukko on valikoitunut kesän 2016 aikana TR-tuloksilla mitattuna.

Kilpailun karsintakierros toteutettiin Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueittain (AVI-alue). AVI:n työsuojelutarkastaja teki maalis–kesäkuun aikana työmaille yhden työmaan turvallisuuden tasoa mittaavan TR-mittauksen.

TR-mittaustulosten korkea taso kautta maan osoittaa sen, että systemaattinen työturvallisuuskoulutus ja työnjohdon tinkimätön suhtautuminen turvallisuuspuutteisiin kantaa hedelmää. Loppukilpailuun menevien kymmenen parhaan työmaan TR-tulosten keskiarvo on 98,4 ja kaikkien karsintaan osallistuneiden 40 työmaan keskiarvo on 95,2.

Tulosten korkea taso kertoo siitä, että työmaiden työolosuhteet ovat hyvällä tasolla. Työympäristöstä johtuvat riskit siihen, että työntekijä joutuu tapaturman uhriksi, ovat näillä työmailla vähäiset.

Loppukilpailussa mukana oleville työmaille tehdään vielä yksi TR-mittaus syys–marraskuun aikana ja niiltä kerätään tiedot myös kevään ja syksyn aikana sattuneista työtapaturmista. Lisäksi kaikilta kilpailuun ilmoittautuneilta haetaan mahdollisia uusia käytäntöjä ja oivalluksia työturvallisuuden parantamiseksi.

Voittaja palkitaan kilpailun päätöstilaisuudessa vuoden 2017 alussa.

Katso jatkoon päässeet kohteet ja yritykset tästä linkistä. Lue lisää kilpailusta täältä.

TR-mittaus?

Mittaus tapahtuu kiertämällä koko työmaa ja merkitsemällä oikein-väärin havaintoja tarkastuslomakkeelle ns. ”tukkimiehenkirjanpidolla”. Prosenttilukuna ilmaistava TR-tulos syntyy vertaamalla oikein -havaintoja kaikkiin havaintoihin (oikein+väärin).