| Rakennustuoteteollisuus RTT ry | Keskustoimisto

Siirtyminen palo-ovien CE-merkintään

EU:n komissio on julkaissut palo-ovien harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 16034:2014 EU:n virallisessa lehdessä ja määrännyt sille CE-merkinnän siirtymäajaksi 1.11.2016 – 1.11.2019.

Kyseinen tuotestandardi poikkeaa normaalikäytännöstä siinä, että se käsittelee vain palo-ominaisuudet ja niin sanotun normaalikäytön perusominaisuudet määritellään sen soveltamisalassa viitatuissa neljässä muussa ovien ja ikkunoiden tuotestandardissa. Näin ollen palo-ovien rakennustuoteasetuksen (no. 305/2011) mukainen CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus perustuvat kahteen harmonisoituun tuotestandardiin. 

Viimeisessä rakennustuotteiden harmonisoitujen tuotestandardien EU:n virallisen lehden julkaisussa 28.10.2016 komissio lisäsi palo-ovistandardin EN 16034:2014 kohdalle alaviitteen, jossa todetaan, että CE-merkintä rakennustuoteasetuksen EN 16034:2014 perusteella on 1.11.2016 alkaen mahdollinen vain niille palo-oville, jotka ovat myös sisäänkäyntiovien ja ikkunoiden harmonisoidun tuotestandardin EN 14351-1:2006+A2:2016 tai teollisuusovien harmonisoidun tuotestandardien EN 13241:2003+A2:2016 soveltamisalan piirissä. Muille palo-oville rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä on EN 16034:2014 perusteella mahdollinen vasta sitten kun sisäovistandardi prEN 14351-2 ja konekäyttöisten ovien standardi EN 16361 julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä.

Huom 1. Konekäyttöisille oville CE-merkintä on jo pakollinen EMC-direktiivin (2004/108/EU) perusteella.

Huom 2. SFS-EN 16034:n soveltamisala kattaa myös henkilöpoistumiseen tarkoitetut tarkastusluukut ja palosuojaverhot. Näille ei ole valmisteilla ns. normaalikäytön toista harmonisoitua tuotestandardia. CE-merkintä ei ole niille mahdollinen.

Kaikki SFS-EN 16034:2014 soveltamisalan piirissä olevat palo-ovet, avattavat palo-ikkunat sekä palo-osastoivat henkilöpoistumiseen tarkoitetut tarkastusluukut ja palosuojaverhot on CE-merkittävä viimeistään 1.11.2019 alkaen.

Palo-ovistandardin soveltamisalan piiriin kuuluvien rakennustotteiden kelpoisuuden osoittaminen

EU:ssa on toistaiseksi seuraavat tavat palo-ovistandardin SFS-EN 16034:2014 soveltamisalan piiriin kuuluvien rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamisessa: 

1) Valmistajat voivat jatkaa kansallisen tyyppihyväksynnän käyttöä, kunnes tyyppihyväksyntäpäätöksen voimassaoloaikana tai sen päättyessä siirtyvät CE-merkintään, mutta rakennustuoteasetuksen mukaiseen CE-merkintään siirtymisen on tapahduttava viimeistään 1.11.2019 mennessä. Tämä siirtyminen CE-merkintään edellyttää sitä, että CE-merkintä valmistetuille palo-oville on tullut mahdolliseksi. Tyyppihyväksyntöjä ei voida päivittää, jatkaa tai uusia 1.11.2016 jälkeen, mikäli tuotteet voidaan CE-merkitä. 

2) Valmistajat voivat heti 1.11.2016 jälkeen siirtyä CE-merkintään:

a) Sisäänkäyntiovet ja avattavat ikkunat: Siirrytään kahden hENin käyttöön suoritustasoilmoituksessa, jolloin palo-ominaisuuksien osalta viitataan standardiin SFS-EN 16034 ja normaalikäytön ominaisuuksien osalta viitataan standardiin SFS-EN 14351-1.

b) Teollisuusovet ja rulo-ovet: Siirrytään kahden hENin käyttöön suoritustasoilmoituksessa, jolloin palo-ominaisuuksien osalta viitataan standardiin SFS-EN 16034 ja normaalikäytön ominaisuuksien osalta viitataan standardiin SFS-EN 13241-1. 

3) Koska tyyppihyväksyntä on vapaaehtoinen tuotehyväksyntämenettely ja CE-merkintä rakennustuoteasetuksen perusteella tulee SFS-EN 16034 soveltamisalan piirissä oleville palo-oville pakolliseksi 1.11.2019, niin siihen asti myös rakennuspaikkakohtainen kelpoisuuden osoittaminen on mahdollista, jos tilaaja ja rakennusvalvonta hyväksyvät annetut selvitykset. 

PS. CE-merkintään voimassa olevat standardien versiot esitetään hEN Helpdeskissä www.henhelpdesk.fi.

Lisätietoja

  • Antti Koponen
  • konsultti, vt erityisasiantuntija
  • antti.koponen(@)
    rakennusteollisuus.fi

  • puh. 050 414 0082, 09 1299 299