| Talonrakennusteollisuus ry | Lounais-Suomi ja Satakunta

Satakunnan rakentamisen aallonpohjasta on vain yksi suunta

Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne sai alan toimijoilta viime talven ajalta korkeintaan tyydyttävän arvosanan. Tulevaisuuteen katsotaan hiukan toiveikkaammin. Vaikka rakennuttajat ennakoivat talonrakennustöiden vähenevän entisestään, suunnittelijat ja urakoitsijat uskovat suunnan kääntyvän nousuun etenkin toimitilarakentamisen kohdalla. Korjausrakentamisen näkymät ovat selvästi uudisrakentamista valoisammat.

Satakunnan rakennusmarkkinoiden koko oli viime vuonna noin miljardi euroa. Ennakkotietojen mukaan vuoden 2015 aikana alueella aloitettiin 0,9 miljoonaa kuutiometriä erilaisia talonrakennustöitä. Määrä on 28 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Niin ikään rakennuslupien määrä laski 23 prosenttia vuodesta 2014. Suuntaus vaikutti myös alan työllisten määrään. Alalla työskenteli keskimäärin 5 875 henkilöä. Määrä on 14 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. 

Vuoteen 2014 verrattuna asuntotuotannon aloitukset supistuivat viime vuonna 30 prosenttia. Uusien asuntojen kappalemääräksi jäi 448. Rakennuslupia asunnoille myönnettiin 41 prosenttia vähemmän. Laskua tapahtui kaikkien talotyyppien kohdalla. Kerrostaloja aloitettiin 39 prosenttia aikaisempaa vähemmän, rivitaloja 38 ja omakotitaloja 11 prosenttia vähemmän. 

Myös toimitilarakentamisen kohdalla suunta vei alaspäin. Vuonna 2015 muiden kuin asuinrakennusten aloituskuutiot olivat reilut 0,7 miljoonaa. Määrä supistui edellisvuodesta 29 prosenttia. Liike- ja toimistorakennusten aloitukset vähenivät 11 prosenttia, samoin julkisia palvelurakennuksia aloitettiin vähemmän. Laskua niissä kertyi yhteensä 17 prosenttia. Teollisuus- ja varastorakennusten aloitukset vähenivät suhteellisesti eniten, 42 prosenttia. 

Rakennuttajien arvosana talonrakentamiselle viimeisen puolenvuoden jaksolla oli tyydyttävä. Suunnittelijat ja talonrakennusurakoitsijat antoivat vain heikon tai jokseenkin heikon arvion, mutta he suhtautuvat tulevaan rakennuttajia positiivisemmin ja ennakoivat töiden määrään nousua seuraavan puolen vuoden aikana. Toimijoista urakoitsijat uskovat myös toimitilarakentamisen kasvuun, mutta yhteinen toivo lasketaan ennen kaikkea korjausrakentamisen kasvun varaan.

 


Lisätietoja:

Sami Pakarinen
Pääekonomisti
Rakennusteollisuus RT ry
050 343 4337

Markku Leppälehto
Aluepäällikkö, Varsinais-Suomi ja Satakunta
Talonrakennusteollisuus ry
040 745 3930