| Talonrakennusteollisuus ry | Pohjois-Suomi ja Lappi, Keskustoimisto

RAKSA 2 -koulutushanke tuo uusia osaajia yrityksiin

Oulun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto järjestävät yhteistyössä RAKSA 2 -koulutushankkeen. Siinä koulutetaan rakennusalan diplomi-insinööreiksi 28 muun alan diplomi-insinööriä sekä rakennusalan AMK-insinööriä.

Koulutus toteutetaan Oulun yliopistossa. Koulutuksen sisällöstä vastaa TTY ja opiskelijat valmistuvat TTY:stä rakennustekniikan diplomi-insinööreiksi. Koulutusohjelman pääaineena on rakennustuotanto ja sivuaineena infrarakentaminen.

Rakennusalan yrityksille järjestettiin hankkeen puitteissa verkostoitumistapahtuma 19.9.2016. Siihen osallistuneet pääsivät tapaamaan vahvasti motivoituneita, rakennusalan tulevia diplomi-insinöörejä, joilla tulee olemaan monipuolinen osaaminen sekä hyvää työkokemusta. Tapahtumassa oli mahdollisuus tarjota opiskelijoille harjoittelu- ja diplomityöpaikkoja sekä samalla rekrytoida uusia osaajia. Tilaisuuteen tarttuivat Rakennusliike Lapti Oy, Rakennus-Koskela Oy, Lemminkäinen Talo Oy, NCC Rakennus Oy, YIT Rakennus Oy, Skanska Talonrakennus Oy ja Peab Oy. 

Ensimmäiset RAKSA 2 -diplomityöt työn alle jo syksyllä

RAKSA 2 aloitettiin keväällä 2015 ja se on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Osa opiskelijoista on edennyt opinnoissaan arvioitua nopeammassa aikataulussa ja he aloittavat diplomitöiden tekemisen jo tänä syksynä. Hanke kestää vuoden 2017 loppuun.

Koulutushanke antaa opiskelijoille alan viimeisimpiin tutkimus- ja kehittämistuloksiin perustuvan koulutuksen, joka edesauttaa osallistujien rakennusalan työelämävalmiuksia. Koulutuksessa huomioidaan myös opiskelijoiden aikaisempi koulutus ja työkokemus, mikä antaa hyvät edellytykset toimia valmistumisen jälkeen alan kehittäjänä esimerkiksi tietoteknisissä haasteissa. Opintoihin liittyvistä opinnoista 70% (siirtymäopinnot ja sivuaine) antaa Oulun yliopisto ja 30% (pääaine) TTY, joka vastaa myös diplomitöiden ohjauksesta ja niiden hyväksymisestä.

Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Suomen valtio, Talonrakennusteollisuuden Pohjois-Suomen piiri ry, Talonrakennusteollisuus Ry, Rakennustuotteiden Laatu Säätiö, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Lisätietoja

  • Juha Mäntynen
  • aluepäällikkö, Oulun aluetoimisto
  • juha.mantynen(@)
    rakennusteollisuus.fi

  • puh. 050 548 1692, 09 129 9415