| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Rakentamisen virheet kuriin

Asuntotuotannon takuukustannukset Suomessa ovat melko matalalla tasolla, mutta niitä pyritään järjestelmällisesti vähentämään laadun kehittämistyöllä. Ylivoimainen enemmistö uusista asunnoista luovutetaan virheettöminä.

Aalto-yliopisto on selvittänyt toistuvasti asuntotuotannon takuukustannuksia. Syksyllä 2015 tehdyn kyselyn mukaan asuntotuotannon takuukustannukset liikkuvat yhden prosenttiyksikön molemmin puolin (0,9 – 1,1 %) hankkeen kokonaiskustannuksista.

Takuukustannukset ovat pysytelleet viime vuosina samalla tasolla, mutta tilanne on parempi kuin 90-luvun lopulla. Takuuajan jälkeiset kustannukset olivat nyt selvästi pienempiä kuin aiempina vuosina. Tiedot perustuvat kyselyyn vastanneiden RT:n jäsenyritysten antamiin tietoihin ja ovat suuntaa antavia.

Aalto-yliopiston selvityksen mukaan suomalaisen takuukustannusten määrä ei eroa muista maista ainakaan kielteisesti.

Valtaosa nollavirheluovutuksia

Aalto-yliopiston selvityksessä kartoitettiin myös rakentamisen yleisimpiä virheitä. Ne liittyvät valtaosin viimeistelyyn, kuten ikkunoiden ja parvekkeen ovien säätöihin, parkettilattioiden asennusvirheisiin ja kolhuihin sekä seinien ja sisäkattojen pintahalkeamiin.

Kosteuteen liittyviä ongelmia aiheuttivat lähinnä peltikattojen vesivuodot ja pesuhuoneiden kaadot. Ongelmia aiheuttavat myös ontelolaattoihin jäänyt vesi sekä putkiliitokset. Kaikki nämä viat ovat kuitenkin korjattavissa, jolloin ne eivät jää aiheuttamaan pidempää haittaa rakennuksen käytölle. Selvityksen tietoja hyödynnetään rakentamisen virheiden poistamiseksi.

Rakentamisen virheitä on poistettu järjestelmällisesti ennenkin. Esimerkiksi 1980-luvulla kylpyhuoneet olivat ongelmapesiä. Tutkimuksen, ohjeistuksen, pätevyysvaatimusten, valvonnan ja mittauksen avulla kosteudelle alttiit tilat osataan nykyisin rakentaa pääsääntöisesti oikein.

Maamme suurimpien asuntotuottajien mukaan 80 ̶ 90 % heidän uusista asunnoistaan on nollavirheluovutuksia. Niissä ei vastaanotettaessa ole asukkailla mitään huomautettavaa.

Laatupolulla eteenpäin

Rakennusten ongelmat eivät aina johdu rakentamisesta. Jos rakennusta ei ylläpidetä ja huolleta oikein, voi siitä olla vakavia seurauksia. Rakennusvirheet voivat johtua myös väärästä suunnittelusta. Työmaalla suunnitteluvirheitä voi olla enää hankala havaita.

Rakennusteollisuudella on neljän vuoden ajan ollut käynnissä Laatupolku-hanke, jossa tehdään yhteistyötä myös rakentamisen muiden osapuolten, kuten suunnittelijoiden ja tilaajien kanssa. Hanke tähtää tiedon välittämiseen laatuasioista, laatuvirheiden vähentämiseen ja palvelun parantamiseen.

Laatupolku-hankkeen osana on muun muassa laadittu laatumittari työmaille, kehitetty elementtirakentamisen laatua ja tehty oppaita muun muassa hyvistä työmaakäytännöistä ja asiakkaiden onnistuneeseen kohtaamiseen. Rakennusala järjestää vuosittain rakentamisen laatuun liittyviä erilaisia kilpailuja ja seminaareja, tuottaa materiaalia jäsenilleen sekä jakaa tunnustuksia ja levittää tietoa parhaista laatuoivalluksista.

Katso lisää

Rakentamisen laatu ja Laatupolku

Oppaita ja videoita laadusta

Laadukasta rakentamista - työmaan hyviä käytäntöjä -opas ja muuta hyödyllistä tietoa rakentamisen laadusta

Tuoreet videot Laatuoivalluksesta, uudesta kosteudenhallinta.fi -sivustosta ja Palvelukokonaisuuden korjauskirjasta.

Lisätiedot:
Laatuasioista vastaava johtaja Jukka Pekkanen, puh. 050 527 6966, jukka.pekkanen@rakennusteollisuus.fi
Asiamies Jani Kemppainen, puh. 040 541 8090, jani.kemppainen@rakennusteollisuus.fi